Иванка Сотирова е новият обществен посредник в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

6527658775Иванка Сотирова е новият обществен посредник между старозагорци и местната власт. На извънредна сесия на Общинския съвет тя беше избрана с 34 гласа от 43-ма гласували в процедура с тайно гласуване, за чието правилно провеждане следеше 5-членна комисия от старейшини.

Общинските съветници заложиха при избора си на огромния опит и авторитет на Иванка Сотирова като зам.-кмет по хуманитарните дейности в Община Стара Загора от 2011 до 2023 г., а преди това и като дългогодишен директор на ГПЧЕ “Ромен Ролан”.

Пред Общинския съвет Сотирова подчерта, че в работата си като омбудсман ще залага на човешкото отношение, съпричастност и съдействие в разглеждането на проблемите, с които хората се обръщат към институцията.

Другите двама, които бяха допуснати до крайната фаза на конкурса, бяха Георги Туртуриков и Анелия Калчева.

Общо три точки включи дневният ред на заседанието, провело се на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съветниците подкрепиха с пълно мнозинство Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. В тази връзка, ОбС подкрепя разчетите на приходите и разходите по общинския бюджет до официалното му приемане.

Съветниците освободиха частично от заплащане на местни такси ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация за срок от 9 месеца, считано от 1 април 2023 г. Определеният съответен размер на таксата по 22, ал. 4, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, за периода ще бъде в размер на 50 на сто.

IMG_6651IMG_6656IMG_6652

Иванка Сотирова

Иванка Сотирова

Анелия Калчева

Анелия Калчева

Георги Туртуриков

Георги Туртуриков

#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн