На извънредна сесия се събира Общинският съвет в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

__Obshtinata 660 - CНа основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 14 март 2023 г. от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.

В дневния ред влизат предложения за избор на обществен посредник на територията на община Стара Загора, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене, освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи и други.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн