Ученически конкурс за журналистика провеждат в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

geo-milevПети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2023 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев”. Основната тема е Нашият свят, свързана с утвърждаване на общочовешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Целта е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

Раздел първи – Журналистически жанрове:

Информационни:
Репортаж, новина, бележка, интервю
Художествено – публицистични:
Есе, скица, очерк, история

Аналитични:
Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар
Участието в раздела е индивидуално

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

Раздел втори – Ученически издания:

1.Вестници на хартиен носител
Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител за учебната 2022/2023 година . Участието е колективно.

2.Електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител
Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2022/2023 година. Участието е колективно.

Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:
5-7 клас и 8-12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

Награди

Първо, втори и трето място в различните категории. Специална награда – „Добрата новина” – за индивидуална публикация. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. Награда на Къща-музей „Гео Милев”.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника (за индивидуално участие), училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител (име и телефон за контакт).

Срокът за предаване на творбите е до 07. 04.2023 година лично или по пощата на адрес .
Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3, Център за подкрепа на личностното развитие
Тел. 042/629 062, е-mail: konkurs.stz@ mail.bg
Отчитането на конкурса ще бъде на 12.05.2023 г.
#gerb

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн