Позицията на Китай за политическо решение на украинската криза

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

2023-02-24 09:00

China1. Уважавайте суверенитета на всички държави. Признатите международни закони, включително целите и принципите на Хартата на ООН, трябва да се спазват стриктно, а суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат ефективно гарантирани. Всички държави са равни, независимо от техния размер, сила или богатство. Всички страни трябва съвместно да поддържат основните норми, управляващи международните отношения, и да защитават международната справедливост и справедливост. Международното право трябва да се прилага еднакво и еднакво и не трябва да се приемат двойни стандарти.

2. Изоставете манталитета на Студената война. Сигурността на една държава не може да бъде за сметка на сигурността на други държави, а регионалната сигурност не може да бъде гарантирана чрез укрепване или дори разширяване на военни блокове. Легитимните интереси и опасения за сигурността на всички държави трябва да се вземат на сериозно и да се разгледат правилно. Сложните проблеми нямат прости решения. Трябва да се придържаме към общата, всеобхватна, кооперативна и устойчива концепция за сигурност, да се фокусираме върху дългосрочната стабилност на света, да насърчаваме изграждането на балансирана, ефективна и устойчива европейска архитектура за сигурност и да се противопоставяме на установяването на нашата собствена сигурност въз основа на несигурността на други страни и предотвратяване на формирането на лагерни конфронтации. Съвместна защита на мира и стабилността на евразийския континент.

3. Прекратете огъня и спрете битката. В конфликтните войни няма победители. Всички страни трябва да запазят рационалност и сдържаност, да не наливат масло в пламъците, да не засилват конфликтите, да не позволяват на украинската криза да се влоши още повече или дори да излезе извън контрол, да подкрепят Русия и Украйна да се срещнат, да възобновят прекия диалог веднага щом възможно, постепенно насърчаване на деескалацията и облекчаване на ситуацията и накрая постигане на цялостно прекратяване на огъня.

4. Започнете мирни преговори. Диалогът и преговорите са единственият жизнеспособен изход за разрешаване на украинската криза. Всички усилия за мирно разрешаване на кризата трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни. Международната общност трябва да се придържа към правилната посока за убеждаване на мир и насърчаване на преговори, да помогне на всички страни в конфликта да отворят вратата за политическо уреждане на кризата възможно най-скоро и да създаде условия и да предостави платформа за възобновяване на преговорите. Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля в това отношение.

5. Разрешете хуманитарната криза. Всички мерки, които водят до облекчаване на хуманитарни кризи, следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. Хуманитарните действия трябва да спазват принципите на неутралност и безпристрастност и да предотвратяват политизирането на хуманитарните въпроси. Ефективна защита на безопасността на цивилните и установяване на хуманитарни коридори за евакуация на цивилни от военни зони. Увеличаване на хуманитарната помощ за съответните райони, подобряване на хуманитарните условия, осигуряване на бърз, безопасен и безпрепятствен хуманитарен достъп и предотвратяване на по-мащабни хуманитарни кризи. Подкрепете координиращата роля на Организацията на обединените нации в хуманитарната помощ на конфликтните зони.

6. Защита на цивилните лица и военнопленниците. Страните в конфликта трябва стриктно да спазват международното хуманитарно право, да се въздържат от нападение над цивилни и граждански съоръжения, да защитават жените, децата и други жертви на конфликта и да зачитат основните права на военнопленниците. Китай подкрепя размяната на военнопленници между Русия и Украйна и всички страни трябва да създадат по-благоприятни условия за това.

7. Поддържане безопасността на атомните електроцентрали. Противопоставете се на въоръжени атаки срещу мирни ядрени съоръжения като атомни електроцентрали. Призоваваме всички страни да спазват конвенциите за ядрена безопасност и други международни закони и решително да избягват причинени от човека ядрени аварии. Подкрепете конструктивната роля на Международната агенция за атомна енергия в насърчаването на безопасността и сигурността на мирните ядрени съоръжения.

8. Намалете стратегическите рискове. Не могат да се използват ядрени оръжия и не може да се води ядрена война. Трябва да се противопостави на използването или заплахата от използване на ядрени оръжия. Предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия и избягване на ядрена криза. Ние се противопоставяме на разработването и използването на биологични и химически оръжия от която и да е страна при всякакви обстоятелства.

9. Гарантиране на износа на зърно. Всички страни трябва да прилагат споразумението за транспортиране на зърно в Черно море, подписано от Русия, Турция, Украйна и ООН, по балансиран, всеобхватен и ефективен начин и да подкрепят Организацията на обединените нации да играе важна роля в това отношение. Инициативата за международно сътрудничество в областта на продоволствената сигурност, предложена от Китай, предоставя осъществимо решение на глобалната хранителна криза.

10. Спрете едностранните санкции. Едностранните санкции и изключителният натиск не само няма да решат проблемите, но ще създадат нови. Противопоставете се на всякакви едностранни санкции, които не са разрешени от Съвета за сигурност. Съответните страни трябва да спрат да злоупотребяват с едностранни санкции и „юрисдикция с дълга ръка“ срещу други държави, да играят роля в охлаждането на кризата в Украйна и да създадат условия за развиващите се страни да развиват своите икономики и да подобряват поминъка на хората.

11. Осигурете стабилността на промишлените и снабдителските вериги. Всички страни трябва сериозно да защитават съществуващата световна икономическа система и да се противопоставят на политизирането, инструментализирането и въоръжението на световната икономика. Съвместно смекчаване на страничните ефекти от кризата и предотвратяване на нарушаването на международната енергетика, финанси, търговията със зърно, транспорта и друго сътрудничество, което да навреди на възстановяването на световната икономика.

12. Насърчаване на следвоенното възстановяване. Международната общност трябва да предприеме мерки в подкрепа на следвоенното възстановяване в зоните на конфликти. Китай е готов да окаже помощ и да играе конструктивна роля в това отношение.

Източник: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202302/t20230224_11030707.shtml
#gerb

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн