Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2022 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПрез четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 84 жилищни сгради с 256 жилища в тях и 35 444 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 131 други сгради с 49 954 кв. м РЗП, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие броя на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променя, докато жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 11.8 и 19.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.4%, но разгънатата им застроена площ нараства с 50.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.5%, жилищата в тях – с 32.3%, а разгънатата им застроена площ – със 17.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 7.1% по-малко, а общата им застроена площ – с 11.2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 64 жилищни сгради със 177 жилища в тях и 21 174 кв. м разгъната застроена площ и на 82 други сгради с 25 073 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 7.2%, жилищата в тях – със 17.7%, а общата им застроена площ – с 27.4%. Започнал е строежът на 9.3% повече други видове сгради, с 5.2% по-голяма РЗП.

6747879В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях – със 72.9%, а разгънатата им застроена площ – със 73.9%. Започнатите други видове сгради са с 5.1% повече, а общата им застроена площ – с 3.4%.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн