Асоциацията на индустриалния капитал в България даде насоки на бизнеса с форум в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_7678IMG_7674Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и възможностите, пред които е изправен българският бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева – председател на Общинския съвет, Васил Велев – председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Регионалната служба по заетостта – Стара Загора, Дирекция Бюро по труда – Стара Загора.

„За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам организаторите за фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те имат най-голяма нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните административни услуги. С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим съвместно с кмета Живко Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, които ще подкрепят фирмите“, даде началото на форума Мария Динева.

По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Представени бяха и първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни политики на пазара на труда.

Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа, Анна Петрова, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Петър Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Милена Йолдова-Стоянова, началник на РУО – Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Стара Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ – Стара Загора, както и Даниела Василева, началник-отдел „Активни политики на пазара на труда“, ДБТ – Стара Загора.

IMG_7699Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции” на Община Стара Загора, даде актуална информация по отношение на предимствата и икономическото развитие в областта. “Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което прави града един от най-ефективните по отношение на разходи“, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително.

Пред медиите председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и приоритетите на Асоциацията през 2023 г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а проектите и предложенията се реализират в национален план.

Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията, членовете си и браншовите организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн