Откриват в понеделник Европейски цифров иновационен хъб ЗАГОРЕ

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

858475653Стара Загора и региона направиха своята сериозна заявка на висок глас и с мотивирани партньорски усилия да бъдат част от двойната зелена и цифрова трансформация на производства и процеси – проект „SynGreDiT: Европейски цифров иновационен хъб Загоре – синергия за зелена и цифрова трансформация“ е един от четирите одобрени за България по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия.

Официалният старт на проекта ще бъде даден на откриващото събитие „Stara Zagora Digital Table – Големият взрив“ в понеделник, 30.01.2023 г., от 10:00 ч. в Регионална библиотека Стара Загора, Амфитеатрална зала. Лентата ще пререже г-н Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора.

За участие в събитието е необходима предварителна регистрация!

Основната цел на ЕЦИХ Загоре е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги като ЕЦИХ през следващите 3 години.

ЕЦИХ Загоре, неговите партньори и трансевропейската мрежа от над 150 цифрови хъба ще предоставят следните услуги:

Тестване преди инвестиране – тази група услуги ще позволи иновативни, екологични и цифрови решения да бъдат тествани чрез използване на високопроизводителни изчисления (HPC) и киберсигурност за два от водещите регионални приоритета, определени в Стратегията за интелигентна специализация (SSS) – мехатроника и чисти технологии (MCT), в т.ч. система за тестване на водород, и науки за живота и здравето (LHS), в т.ч. цифровизация на медицината и ветеринарната медицина: e-health & m-health технологии; услуги за интелигентно селско стопанство, фармацевтичната и биотехнологичната промишленост.

Обучения за напреднали в областта на цифровите технологии – усъвършенстване на умения, необходими за създаване, управление, изпитване и анализ на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработване на софтуер и приложения, управление на мрежи, машинно обучение, анализ на големи обеми от данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология на блоковите вериги.

Подкрепа за намиране на инвестиции – за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи, обхващащи индивидуални услуги за “клиент” и открити публични събития за представяне на такива възможности, предоставени от ЕИБ, ЕБВР, финансови инструменти, схеми за безвъзмездно финансиране.

Създаване на мрежи и достъп до иновационни екосистеми – за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи в сътрудничество с мрежата на ЕЦИХ, иновационни клъстери, академичните среди и др.

Проектът се изпълнява в широко партньорство с бизнес компании, бизнес-подкрепящи и научни организации от региона и страната. Водещ партньор е АРИР – Стара Загора. Чрез него Стара Загора и ЮИР официално са част от трансевропейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн