ОИЦ – Стара Загора проведе работна среща с медии за работата с информационните източници за еврофинансиране

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220В офиса на Областен информационен център – Стара Загора, ул. „М. М. Кусев“ №9, днес се проведе работна среща с журналисти на тема „Работа с информационни източници, свързани с европейско финансиране в страната и подобряване на сътрудничеството между регионалните и местните медии и ОИЦ – Стара Загора през следващата 2023 година“. Срещата се организира във връзка със засиления интерес от страна на граждани и различни видове организации към възможностите за финансиране на проекти и идеи със средствата на Европейските фондове за България, включително на Плана за възстановяване и устойчивост.

На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора представи Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България и възможностите за извличане на информация от публичните модули на системата за сключените договори по различни критерии – финансиращи програми, региони за планиране, административни области, населени места, бенефициенти, партньори и т.н. В Информационната система всички заинтересовани страни могат да намерят актуална и конкретна информация за програмите, които са отворени за подаване на проектни предложения и тези, които предстои да бъдат обявени, както и за всички тръжни процедури, свързани с изпълнението на дейностите по сключените вече договори. Много полезен е и интерактивният календар, който позволява да се следят крайните дати, до които са отворени различните процедури за подаване на проектни предложения или оферти и документация за участие в тръжни процедури.

Всички, които се интересуват от възможностите на Информационната система за управление и наблюдение, могат да потърсят информацията онлайн на адрес https://eumis2020.government.bg/ или да посетят офиса на ОИЦ – Стара Загора за консултация.

На срещата бяха обсъдени и идеи за надграждане на сътрудничеството между медиите и ОИЦ – Стара Загора за предстоящата година с цел по-ефективното информиране на местните общности за възможностите, свързани с европейско финансиране.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн