Борейки се с нелегалната сеч, WWF опазва дома на дивите животни

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Природозащитната организация подготвя актуален анализ на незаконния дърводобив у нас

Gora sechПрестъпленията срещу природата са третата най-доходоносна криминална дейност в света. Предхождана единствено от наркотрафика и фалшификациите, тя генерира приходи от 280 млрд. долара годишно. По данни на Интерпол, най-голям дял от тях се падат на нелегалния дърводобив. Статистиката сочи, че престъпленията в горите носят финансови загуби на стойност между 51 и 152 млрд. долара в глобален мащаб всяка година.

„Незаконната сеч е световен проблем, който води след себе си сериозни екологични, социални и икономически въздействия. Тя вреди на горите, горското биоразнообразие и екосистемните услуги, в ущърб е на интересите  на местните хора и общности, и ощетява отговорните бизнеси, свързани с горите и горските ресурси. Ние от WWF насърчаваме бизнесите и потребителите да ползват сертифицирана дървесина и продукти от дървесина, тъй като в сертифицираните гори се прилага система с по-високи изисквания в сравнение със законовитепризовава Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF.

Незаконният дърводобив у нас

За да установи реалните мащаби на нелегалния дърводобив в България и вероятните негативни последствия от него, природозащитната организация WWF се зае с нелеката задача да подготви актуален тематичен анализ, Работата по амбициозния документ се очаква да приключи в средата на 2023 г. и той ще бъде оповестен публично.

Последният до момента анализ върху незаконния дърводобив у нас, изготвен от WWF и представен официално през 2018 г., показва, че годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Докладът разкрива различните схеми за незаконен дърводобив, обхващащи периода от изчисляване на запаса на насажденията при инвентаризацията, през маркирането на дърветата за сеч до експедирането на добития дървен материал.

Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на немаркирани дървета, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без съответния документ, както и манипулиране количеството и качеството на добития материал. Когато разликата между документиран и действителен обем бъде успешно скрита при освидетелстване на сечището и експедицията на дървесината, тя се реализира като незаконен добив.

„Годишно чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лева. Освен че водят до колосални финансови загуби, сечите възпрепятстват горите в ефективното изпълнение на техните естествени функции. Всичко това води до сериозни екологични последици като промяна на местообитанията на защитени видове, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове и ерозия на почвата“обяснява Добромир Добринов, старши експерт „Природозащитно законодателство“ във WWF.

В допълнение към финансовите щети, които нанасят на икономиката, незаконните сечи нарушават целостта на екосистемите и пречат на горите да изпълняват своите производствени, водохранни и природозащитни функции. Така освен, че ощетява държавния бюджет, незаконният дърводобив лишава дългосрочно цели райони от чист въздух и питейна вода.

Всеки може да стане част от каузата на WWF да опази дома на дивите животни в България, като се включи в кампанията Общ дом. Общо бъдеще. Вижте как на wwf.bg/koleda.

Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн