Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще връчи Сертификат клас В на „Виваком България“ за инвестиционен проект

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

OneWebНа 29 ноември, вторник, от 13.30 часа в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще връчи Сертификат клас В на Николай Андреев – член на УС и главен изпълнителен директор на „Виваком България“ ЕАД.

През октомври Общинският съвет даде своето съгласие компанията да бъде насърчена във връзка с изпълнение на инвестиционен проект „Сателитен мрежов портал „Oneweb Gateway Collection“.

Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. Инвеститорите получили сертификат клас В се възползват от съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията; индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост.

Бел. ред.: Вероятно се подготвя изграждането на територията на Община Стара Загора на шлюзова станция с антенни бази за прием на широколентовия интернет сигнал от 648-те нискоорбитални сателита на OneWeb. Неотдавна английската компания се сля с френската Eutelsat, която оперира със сателити на висока (геостационарна) орбита. Техен пряк конкурент е спътниковата групировка Starlink на Илон Мъск.

Илюстрация: https://www.telecomreview.com
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн