Делегация на ЕК ще посети успешни проекти с европейско финансиране, в т.ч. пазара “Васил Шаханов” в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Ruski pazar obnovenВ периода 28 ноември – 2 декември в България пристига на екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия по покана на българските власти.

Начело на делегацията ще бъде г-жа Анес Монфре, началник на отдела за България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход на трите държави.

За България отделът следи за изпълнението на СП и на оперативните програми за периода 2014-2020 и ще наблюдава и изпълнението на новото СП и програмите за 2021-2027: „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, „Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По време на посещението представителите на Европейската комисия ще вземат участие в Комитетите за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна свързаност“ (ОПТТИ) и ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) в Стара Загора, както и на ОП „Околна среда“ (ОПОС) в София.

Делегацията ще посети и проекти, финансирани по трите програми в Стара Загора, Чирпан и Ямбол. На 29 ноември представителите на Комисията ще участват в регионална среща с бизнеса “От наука към иновации”, организирана от Изпълнителна агенция “Програма за образование”.

На 1 декември (четвъртък) в Стара Загора екипът ще се срещне с кмета на града Живко Тодоров, а от 10.00 часа ще бъде дадена пресконференция в сградата на Община Стара Загора.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн