Обединението на жените-социалистки: Животът е право, а не привилегия!

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

ПОЗИЦИЯ на ОЖС в БСП по повод международния ден за елиминиране на насилието срещу жени – 25 ноември

Domashno nasilie 2Обединението на жените социалистки в БСП от години провежда последователна кампания в защита на жените на България от домашно насилие. През последните месеци представители на ОЖС взеха участие в редица мероприятия в страната, където отстояваха категоричната позиция, че държавата и политическите сили не проявяват необходимата воля да решат този най-остър обществен проблем.

По данни на ООН през 2021 г. на всеки час повече от пет жени и момичета са убити от член на семейството им. Според доклада на организацията 45 000 жени и момичета са в световен мащаб са убити миналата година от техния съпруг, партньор или друг роднина.

За България продължава да липсва официална статистика. Според данни, събрани от новосъздадена организация в МВР, жертвите на домашно насилие у нас през първите пет месеца на тази година са четири пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за цялата 2021 г. Жертвите на домашно насилие от началото на годината до май са 1738. Сред тях жените са 1194, а децата – 409. Повече от една жена губи живота си всеки месец в България вследствие на полово базирано насилие. Само от началото на ноември четири жени са убити от ръката на своя партньор, съпруг или роднина.

Насилието, основано на пола, е сред най-сериозните обществени проблеми, а причините за него са много. Жените са изложени в по-голяма степен на ниски доходи, енергийна бедност и липса на достъп до основни блага като здравеопазване, образование и жилище. Всичко това често ги поставя в икономическа зависимост от партньорите им. Ето защо Обединението на жените социалистки в БСП настояваме политическите сили да предприемат спешни мерки. И по-конкретно:

Парламентарната група на БСП за България да внесе в Народното събрание законодателни поправки, така че да се гарантира изграждането на достатъчно кризисни центрове, които да предлагат закрила на жени, жертви на насилие. Но само това няма да е достатъчно.
Необходимо е и спешното приемане на Законопроекта на МС от юли т.г. за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Мотивите за него са да бъдат отстранени слабости и пропуски в действащата нормативна база. Предвижда се създаването на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие; гарантира се задължението на държавата да провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане и оценка на политиките и мерките за предотвратяване. Разширява се и кръгът на лицата, които ще могат да потърсят защита, улеснява се достъпът до правосъдие и се засилват гаранциите в случаи на злоупотреба със Закона. Предвижда се и създаването на единен регистър за всички заповеди за защита, така че съдът да има предвид дали обвиняемият има издавани и други такива заповеди и да определя по-тежки мерки.

От Обединението на жените социалистки в БСП вярваме и работим за това всеки да има право на достойни условия на труд, справедливо заплащане и защита от посегателства! Без ограничения, основани на пол, сексуална ориентация или друг признак! Животът е право, а не привилегия!

Обединението на жените социалистки изразява съпричастност и се присъединява към кампанията „Нито една повече! Жени, Живот, Свобода!“. Призоваваме всички членове на БСП да се включат в протестните действия на 25 ноември от 18:30 ч. в различни точки на страната!

Областен съвет на ОЖС в БСП – Стара Загора
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн