Старозагорският зоопарк ще съдейства на проект за изследване върху поведението на кафявите мечки

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Zoopark mechkiЗоопаркът в Стара Загора ще сътрудничи на екип от учени от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ИБЕИ-БАН, който изпълнява проект на тема „Комплексни генетични и етологични изследвания за дългосрочно in situ и ex situ опазване на кафявата мечка, Ursus arctos”. Финансирането е осигурено от Фонд Научни изследвания на МОН.

Проектът цели да разшири познанията за биологията, екологията и поведението на кафявата мечка в България. Получените резултати ще позволят да се отговори на въпроси относно популационна принадлежност на мечките на затворено и поведението на индивидите по време на критичния период на зимния сън.

Кафявите мечки, които са част от обитателите на старозагорската зооградина, ще бъдат наблюдавани от експертите по време на зимните месеци. Още през есента животните започват да се подготвят за зимния сън и навиците и хранителният им режим се променят, точно това е и един от обектите на изследването.

Зоологическите градини предоставят уникална възможност за провеждане на задълбочени и системни научни изследвания върху поведението и биологията на животните, с което допринасят за опазване на биоразнообразието.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн