Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за събиране на опасни отпадъци

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

657348958За пета поредна година жителите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на есенната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 7 и 8 ноември (понеделник и вторник) в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен клин“ и „Артилерийски“, бяха предадени повече от 204 кг опасни битови отпадъци – остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност, както и негодни за употреба лекарства – които за поредна година са най-голям процент от всички консумативи за обезвреждане.

Общото количество на предадените опасни отпадъци от домакинствата за двете кампании – пролетна и есенна, за тази година, надминава 400 кг.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и занапред. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн