Близо 120 предложения ще гласува Общинският съвет през септември

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

__Obshtinata 660 2019На редовното заседание на Общински съвет Стара Загора за септември са внесени за обсъждане 116 предложения. Първата точка, която ще разгледат старейшините в четвъртък, е удостояване посмъртно на доц. Злати Златев с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“.

Съветниците ще гласуват и създаването на автобусен билет за комбинирано пътуване, предоставящ неограничени пътувания в рамките на 30 минути на територията на града, който да е на стойност 1.60 лева, както и пакети електронни билети за градската част. Предвидена е опция с 10 билета на цена от 14.00 лева, с 30 – на цена 39.00 лева, както и 60 – на цена 72 лева. Валидността им да е 6 месеца от датата на закупуване, пише още в предложението.

Местният парламент ще гласува още Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година. Ако предложението срещне подкрепа, то ще бъдат включени основни ремонти на улици в селата Яворово, Казанка, Сулица, Остра могила, Калояновец и други, както и в града, заедно с обезпечаване на благоустрояването на междублокови пространства. В предложението на Общинска администрация са описани и вътрешно компенсирани промени в разходите за инвестиции, свързани със завишаване на стойностите на някои от обектите заради драстично увеличените пазарни цени на строителните материали и разходите за труд. От планираните разходи за благоустрояване на дворни пространства на детски ясли до края на годината ще бъдат реализирани такива в ДЯ № 1, ДЯ № 8 „Кокиче“ и ДЯ № 13 „Росица“. За останалите са изготвени проекти, а ремонтните дейности ще бъдат включени в инвестиционната програма за следващата година.

Ще бъде обсъдена и гласувана Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2022 година. В предложението е записано, че общите приходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на годината са достигнали сумата 136 692 198 лева, от които приходи с държавен характер 72 736 633 лева и приходи с общински характер 63 955 565 лева. Спрямо уточнения годишен план 214 038 183 лева общите приходи са изпълнени 63.86 на сто. Отчетените разходи за същия период възлизат на 84 866 577 лева, от които държавни разходи – 53 365 818 лева,общински разходи – 30 344 380 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 1 156 379 лева.

В дневния ред на заседанието на ОбС влиза още избор на управител на МЦ „Дерма гард – Стара Загора“ ЕООД и вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора.

Общинските съветници ще се произнесат и за именуване на улици в селата Богомилово и Змейово.

Редовното заседание за месеца е насрочено за 29 септември в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора, а началото му е в 9.00 часа.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн