Електроразпределение Юг стартира нов уеб портал „Онлайн услуги“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Услуги по ново присъединяване към електроразпределителната мрежа могат да се заявяват изцяло онлайн на www.elyug.bg

__ER Yug 300Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира нов уеб портал „Онлайн услуги“. Той е леснo достъпен чрез бутон „Онлайн услуги“ на сайта на Електроразпределение Юг − www.elyug.bg.

Новият уеб портал цели да улесни битови и бизнес потребители в процеса по ново присъединяване към електроразпределителната мрежа, съобразен с нормативните изисквания. В този смисъл порталът „Онлайн услуги“ е важна крачка към модерно, ефективно и сигурно дигитално обслужване.

Онлайн заявката се осъществява чрез попълване на формуляр в портала след еднократна регистрация.

Потребителите могат да заявят онлайн различни услуги от процедурата по ново присъединяване:

* Становище за присъединяване към електроразпределителната мрежа за разработване на ПУП, промяна предназначението на земята и др.
* Проучване на условията за присъединяване към електрическата мрежа и изготвяне на предварителен договор или становище.
* Присъединяване на временни преместваеми обекти.
* Искане за договор за присъединяване.
* Искане на анекс към договор за присъединяване.
* Монтаж на електромер.

В портал „Онлайн услуги“ на Електроразпределение Юг клиентите могат да:

* следят статуса на изпълнение на своите заявки (вкл. да получат имейл известия при актуализация на статуса).
* подписват онлайн договор с обикновен електронен подпис (използвайки click-to-sign технология)
* имат достъп до история на фактури и възможност за плащане на отворени задължения към Електроразпределение Юг.
* история на плащанията, наредени в портала.
* имат достъп до актуална клиентска информация.

Електроразпределение Юг ще продължи да развива функционалностите на „Онлайн услуги“, така че порталът да се превърне във виртуален офис за клиентите на мрежовото дружество.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн