Компания от Литва посрещат в Индустриална зона „Загоре“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DJI_0062Инвеститор от Литва избра Индустриална зона „Загоре“, за да развива стартъп производство на специализирана технология в услуга на хранително-вкусовата промишленост. Благодарение на нея ще бъде реализирана обработката на богат асортимент от хранителни продукти със запазване на техните качества и свойства. Посредством QR код, съдържащ информация с характеристиките на продукта, той ще бъде третиран по най-добрия начин. Технологията е с поглед към модерното, забързано ежедневие, с внимание към все по-популярните навици за здравословно хранене и ежедневие. Инвестиционното намерение на чуждестранната компания е свързано с разширяване на дейността й и разнообразяване на производството с нови продукти, както и завладяване на нови пазари.

Компанията „Стелас БГ“ ООД възнамерява да закупува продукти от местни и регионални производители. В начален етап производството ще бъде само за износ. Към настоящия момент фирмата няма представителство в Европа. Инвеститорът е направил свои проучвания и огледи на терени в различни градове в страната, спирайки се на Стара Загора и зона „Загоре“. Наличието на комуникации, близостта до пътни връзки и добре организираната индустриална среда са сред предимствата, които го насочват за реализиране на производство в града на липите.

Общинските съветници на Стара Загора, както и акционерът „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, дадоха своето съгласие и след проведен конкурс се премина към същинската продажба на терена. „Вече няколко високотехнологични производства избраха Стара Загора и Индустриална зона „Загоре“ – поредна сериозна заявка за бъдещото позициониране на града ни и утвърждаването му като място за бизнес, научна и развойна дейност в различни области. Благодарение на стабилните показатели до момента и добрия инвестиционен климат в града имаме перспектива за растеж и устойчиво развитие. Това е плод на целенасочени усилия на кмета Живко Тодоров, на отдел „Инвестиции“, както и на нашия екип“, подчертават от ИЗ „Загоре“.

Към днешна дата, площите в индустриалната зона са реализирани на 90%. Инфраструктурата е напълно изградена, извършиха се няколко промени по желание на конкретни инвеститори. Индустриална зона „Загоре“ е съвместен проект на Община Стара Загора и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. На територията на зоната свои инвестиционни проекти изпълняват 8 компании. Две от тях са на финала на своето строителство, а останалите са в етап на проектиране.

Индустриалната зона обхваща 115 дка площ и е насочена предимно към развитието на малки и средни предприятия, тъй като парцелите са с големина между 5 и 15 дка. Заявените инвестиции надхвърлят 40 млн. лева, а работни места, които са разкрити или предстои да бъдат разкрити, са около 300.

Амбицията е да бъдат придобити нови терени,с което да се даде перспектива на компании, търсещи по-големи площи.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн