След отчетени завишени стойности на серен диоксид в Гълъбово РИОСВ-Стара Загора извърши превантивна проверка в ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД

Стара Загора ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Galabovo-21След отчетени завишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух на 02.09.2022 г., регистрирани от автоматична измервателна станция Гълъбово при постоянна промяна на посоката на вятъра, РИОСВ-Стара Загора извърши превантивна проверка на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД.

Директорът на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева-Идиго и директорът на дирекция „Контрол на околната среда” Георги Русев, се срещнаха с изпълнителните директори и еколозите на двата ТЕЦ-а раположени в Гълъбово и обсъдиха конкретни превантивни мерки за недопускане превишаване на разрешените норми и гарантиране работата на централите в съответствие с комплексните им разрешителни.

Припомняме, че със Заповед №РД-08-115/29.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, с която се спира дейността на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с оператор „Брикел“ ЕАД. Административен съд – Стара Загора отмени предварителното изпълнение на мярката, а ВАС потвърди тяхното определение. През октомври се очаква решение на Административен съд- Стара Загора по отношение на принудителната мярка по същество.

В 20:00 часа на 01.09.2022 г. след спиране на работа за осъществяване на ремонт, дружество „Брикел“ ЕАД започва разпалване на Котел К2, който влиза в паралел към 12:00 часа на 02.09.2022 г. Към този час се разпалва и Котел К5. Дружеството планира да работи с намален капацитет до юни 2023.

РИОСВ – Стара Загора съблюдава стриктно качеството на атмосферния въздух и извършва регулярни превантивни дейности, превантивен и текущ контрол с оглед недопускане на нерегламентирано изпускане на емисии от големите горивни инсталации в енергийния комплект „Марица – Изток“.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн