Общинските съветници подкрепиха учредяване на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“

Стара Загора ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_6872IMG_6870След едночасови дебати и запознаване с детайли относно предложението на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ за учредяване на Сдружението и кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород, общинските съветници дадоха своята подкрепа. 32-ма от старейшините гласуваха за, а 4-ма се въздържаха. От първоначалното предложение отпадна точка 2, гласяща, че Община Стара Загора ще бъде почетен член на СНЦ-то.

От трибуната на Общинския съвет кметът на Стара Загора Живко Тодоров призова за повече информация, която да бъде предоставена на обществеността по темата, за да бъдат избегнати спекулации. „На този етап давате съгласие единствено за учредяване на Сдружението и участие в отворения прием на документи по линия „Хоризонт Европа“. Решението днес пази интересите на Общината и хората ѝ. Ако бъде спечелен проектът, то последващите действия отново ще зависят от Общински съвет. Подкрепата днес не ви задължава занапред. Проектът има потенциал да създаде нещо полезно за Стара Загора. Трябва да сме отговорни, но и активни“, обърна се към съветниците в началото на извънредното заседание кметът Тодоров.

В предложението е записано, че Сдружението декларира разработването на проект – „Загора Устойчив Водороден Регион“ (на английски език изписано: „Zagora Sustainable Hydrogen Region“, съкратено – ZAHYR), който се основава на разбирането за преобразуването на непостоянната електроенергия от фотоволтаична централа (зелена електроенергия) във водород (зелен водород), който да бъде съхраняван, транспортиран и използван като енергоносител в направления за водородна електромобилност, индустриална приложимост и електропроизводство по предварително детерминиран времеви график и товарово-мощностен профил. Този подход обезпечава контролирано беземисионно енергопроизводство и е приложна демонстрация в практически индустриален мащаб на поставената европейска цел в програмите Fit55 и актуализираната стратегия RePowerEU – 100% чиста електроенергия.

Учредяването на право на строеж – съгласно чл. 45 ал.8 от НРПУРОС на Община Стара Загора, ще бъде внесено за обсъждане и гласуване едва след като СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ удостовери, че проектът „Загора Устойчив Водороден Регион“ е получил одобрение и финансиране.

В заседанието на местния парламент участие взе и инж. Юлиян Стръмски, който отговаря на въпросите на старейшините по темата от името на Сдружението.

IMG_6877
#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн