Становище-препоръка от ВМРО

Стара Загора ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

VMRO_220“Борбата на ВМРО в защита на суверенната българска енергетика продължава! Внесохме мотивирано възражение в Министерство на енергетиката относно Проекта на териториален план за устойчиво развитие. Той предвиждаше съкращаването на 12 000 работни места в комплекса „Марица-изток” и Старозагорския регион. Подобни планове нямат място в българската икономика, защото нито са справедливи, нито са социални, камо ли пък зелени или изгодни за енергийната система на България” – съобщиха от ВМРО, като разпространиха свое писмо до министъра на енергетиката Росен Христов.

ДО

РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с публикуваните на сайта https://strategy.bg/  проекти на Териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, по които предложения в срок до 23.08.2022 год. се приемат коментари, мнения и препоръки на имейл адрес: e-energy@me.government.bg

Становище-препоръка за промени в текстовете на предложените за обществено обсъждане  Териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил от ВМРО – Българско национално движение.

Уважаеми г-н Христов,

Повишените амбиции за намаляване на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40% до 2025 г. спрямо 2019 г. застрашават енергийната, икономическата и социалната сигурност на България и не са съобразени с възникналите нови обстоятелства и разразилата се енергийна криза на Европейския континент.

Ненормално, утопично и не по-малко мазохистично е да се поддържа и счита за актуален, социален и възстановителен „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в частта и контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт.

НПВУ не е актуален, защото освен пандемията Covid-19 и икономическите последици от нея, Европа от началото на 2022 год. бе похитена и от безпрецедентна енергийна криза, криза във веригите на доставка, двуцифрена инфлация, безпрецедентно високите цени с близо десетократното повишение на цените на природния газ и електроенергията през последните 12 месеца, наличие на широкомащабна война на самия континент на границата на ЕС от края на февруари 2022 год.

НПВУ не е социален, защото неадекватността на Зеления пакт води до съкращаване и закриване на работни места, не гарантира аналогична заетост, води до поскъпване на живота, увеличава бремето на социалната система и зависимите от нея.

НПВУ не е възстановителен, защото първо предлага унищожаване и заличаване на развито, доказано и работещо производство с местни енергийни и човешки ресурси срещу излагане на пълна зависимост от внос на скъпи чужди технологии и съоръжения, водещо до изтичане на национално богатство, несигурност в управлението на електроенергийната ни система поради липса на надеждни и достатъчно базови мощности!

1. Европа трябва да замрази пазара на квотите за въглеродни емисии в Европа, чиято цена достига вече 100 евро за метричен тон, докато не се стабилизират едновременно следните показатели: а) пазарните средно месечни нива на цените на електрическата енергия не се установят на нива под 150 евро/MWh, б) нива на год. инфлация под 5% и в) липса активни военни действия или война на континента ни.

2. България в бърз порядък следва да поиска промяна в ангажимента си, залегнал в  компонента „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), одобрен месец май 2022 г., в частта  „Реформа 10: Декарбонизация на енергийния сектор“ за намаляването на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г., където целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 г. (измерено и потвърдено с данните за 2026 г.), транспонирани съответно публикуваните за обществено обсъждане Териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

В териториалните планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил предлагаме конкретна промяна:

Вариант I: На страница 1 и страница 2 където е записано „40%“ да се замени с „10%“. Вариант II: След текста: „за намаляването на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40% вземайки изходните нива от 2019 г., където целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 г. (измерено и потвърдено с данните за 2026 г.)“  се променя на: „за намаляването на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г., където целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2029 г. (измерено и потвърдено с данните за 2030 г.)

Недопустимо е предлагането на преждевременно затваряне и закриване на действащи производствени мощности, в които са направени милиарди инвестиции, които изцяло се обезпечават с местна суровина за производство, които осигуряват пряка заетост на десетки хиляди души, които осигуряват сигурността на електроенергийната ни система, обезпечават близо 50% от потреблението страната ни, утвърждават ни като водещ производител и нетен износител на електрическа енергия. Именно в тази безпрецедентна ситуация, в която е невъзможно да се постигне прогнозируемост и яснота в тенденциите, комбинираща се енергийна, здравна и икономическа криза, политическа и със сходни ефекти върху всички държави членки на ЕС, мотивира настоящето предложение и призив.

ВМРО призовава в тази сложна международна енергийна криза, прерастваща в икономическа, да вземат решения, водени от грижата да бъде защитен общественият интерес. Формалното и механично прилагане на бюрократични решения по политики, замислени преди настъпването на тези кризисни обстоятелства, ще причини тежки последици, които ще бъдат за сметка бизнеса и цената на живота за българските граждани!

22.08.2022 год.

Гр. София                                                                            Съпредседатели:

Александър Сиди ……………………………………

Ангел Джамбазки     ……………………………………

Искрен Веселинов  ……………………………………
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн