Колапс на сградостроителството в Старозагорска област през второто тримесечие на 2022 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 24,
с 65 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 3 по-малко, или с 11.1%, а жилищата в тях намаляват със 127, или с 66.1% (фиг. 1). Със стоманобетонна конструкция са 70.9%, с тухлена – 12.5%, с панелна – 8.3% и с друга – 8.3% от новопостроените сгради, съобщиха от Националния статистически институт.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.0%), следват тези с шест и повече стаи (9.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 4.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 5 629 кв. м, или с 66.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ намалява с 63.0% и достига 4 697 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 86.5 кв.м през второто тримесечие на 2021 г. на 86.6 кв.м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 183.3 кв. м, и Монтана – 175.6 кв. м, а най-малка – в областите Велико Търново – 65.4 кв м, и Варна – 83.2 кв. метра.

65474225376
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн