Споразумение за сътрудничество подписаха Международният младежки център в Стара Загора и Националният младежки форум

STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

sporazumenie (1)На 1 август управителят на Международния младежки център – д-р Весела Марева, подписа споразумение за партньорство с най-голямата национално представена младежка организация в България – Национален младежки форум. Двете структури се споразумяха да осъществяват сътрудничество в областта на младежката политика на местно ниво в синхрон с принципите и механизмите описани в Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Страните се договориха да насърчават активното участие на младите хора в националния и местния обществен живот.

В рамките на сътрудничество между Международния младежки център и Националния младежки форум се предвижда осъществяване на съвместни дейности за неформалното учене, младежкото участие, младежките права и младежката работа, както и такива, насочени към развиването на потенциала на младежта на национално ниво.

Споразумението за сътрудничество се реализира и като отговор на препоръките на Съвета на Европа за формиране на устойчиви младежки политики на местно и регионално ниво.
#svz

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн