Кметът Живко Тодоров: Работим за намаляване на отпадъците чрез рециклиране и компостиране

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

P1440366Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Борислав Сандев се срещнаха днес с журналисти на територията на новооткрития обновен зоопарк в града.

“Благодаря на министър Сандев за това, че ни съдейства за бързо издаване на лиценза на Зоопарка и за това, че проведохме една много конструктивна консултация по отношене на управлението на отпадъците. Знаете, че се отказахме от идеята за изграждане на завод за утилизация на отпадъци чрез пиролиза, като ще работим в посока на това, да намалим отпадъците, които отиват на депо посредством рециклиране, компостиране и оптимизиране на процесите, включително и с това, което ни беше дадено като идея – датчици на кофите, които показват в каква степен те са запълнени. Ще разработим и проект за разширяване на депото с втора клетка. По този начин ще сме по-близо до европейската политика за управление на отпадъците. Смятам, че консултацията при министър Сандов беше от полза за гражданите в Стара Загора. Заедно стигнахме до едно по-добро решение в крайна сметка и ще работим за него през следващите месеци” – каза кметът.

Министър Сандов обясни, че наличните в някои европейски страни съоръжения (инсинератори) за изгаряне на отпадъци са били “на мода” през 80-те и 90-те години на миналия век и в момента все още ги използват, не са забранени, но финансирането от страна на Европейския съюз на нови подобни е спряно. Радвам се, че Община Стара Загора се вслуша в нашите съвети. Ако бъде изградена такава инсталация ще имаме проблем, че няма да можем да изпълняваме условията за рециклиране, защото подобна инсталация ще изисква все повече от отпадъка да не отива за рециклиране, а да отива за изгаряне – чисто икономически такъв е смисълът на работа на една такава инсталация. На всичкото отгоре тя нямаше да успява само с отпадъците на Стара Загора и щяха да се внасят отпадъци от чужбина или от съседни общини. И това при условие, че гоним цел за рециклиране на 55% от отпадъка първоначално и да стигнем до 90% през 2035 г. И само което не успеем да рециклираме, да отива на депониране.

Генерираният в община Стара Загора отпадък е от порядъка на 55 хиляди тона годишно, припомни кметът Живко Тодоров. Около 40% от него се рециклират.

От страна на ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3″ има подадено заявление за предстоящо експериментално изгаряне на битови отпадъци – еднократно количество до 50 тона, което ще се смеси в определен процент с лигнитни въглища, за да се провери способността на пещите за това, както и отражението му върху околната среда. Процедурата в момента се намира в РИОСВ – Стара Загора, съобщи министър Сандов. По време на експеримента за чистотата на въздуха ще следи мобилна пречиствателна станция, както и собственият мониторинг на ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3″. Отпадъкът ще се достави по договор със Столичната община. Министърът припомни, че договорите на държавата с двата теца с американско участие в региона изтичат през 2024 и 2026 г., след което те ще трябва сами да заплащат въглеродните емисии, които генерират. Затова търсят нови технологични процеси и модификация на основния енергиен ресурс. Това е възможност да се изпълни изискването за 40-процентно намаляване на въглеродните емисии.

“Те експериментират с различни допълнителни горива към въглищата. Въздухът по време на експеримента ще се следи от три независими мониторингови станции” – уточни новият директор на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева. “От новото управление на РИОСВ очакваме да направи така, че да няма “чадъри” върху нито едно предприятие в региона, за да бъде защитено общественото здраве и околната среда.

ТЕЦ “Брикел” не изгаря отпадъци. Има право да изгаря единствено биомаса (слама) в смес с лигнитните въглища, по думите на министър Сандов. Ежедневни сигнали за силна задименост от “Брикел” постъпват в МОСВ. Има издадени предписания от страна на екоминистерството към “Брикел”, които, ако не бъдат изпълнени, централата ще последва съдбата на затворения ТЕЦ “Марица-3″ в Димитровград.

Идеята на населението да се продават чували за събиране на отпадъци (вместо твърда годишна такса “Смет”), за да може всеки да плаща според количеството опадък, което генерира, работи в някои европейски страни, но е приложима главно в големи райони с еднофамилни жилища, каза Борислав Сандов. В този смисъл тя не е особено подходяща за България. “Това, което се стремим да направим, е разделното събиране на отпадъците да става директно при източника – в домакинството, в предприятието. За целта се мисли за внедряването на компостери за биологични отпадъци и персонални контейнери за еднофамилни сгради, както и на системи за сепариране.

Община Стара Загора работи по проекта за втора клетка на Регионалното депо край Ракитница. Изграждането й ще бъде финансирано със средства от републиканския бюджет, както е станало с пловдивското депо край Шишманци, във Велико Търново и Перник, съобщи екоминистърът. Преди това обаче МОСВ издава предписание какво още може да се изпълни, както става сега по отношение на Стара Загора.

“Доколкото разбрах, тази зима вие сняг не сте видели. Стара Загора започва да влиза изцяло в средиземноморския климатичен пояс точно заради климатичните промени и това ще означава доста екстремни прояви на времето. Чрез Плана за възстановяване и устойчивост успяхме да насочим централите в “Марица-изток” не към затваряне, а към намаляване на емисиите им от парникови газове. Единият начин е чрез въвеждане на технологии, които да намалят емисиите от самите производствени процеси. Има еврофинансиране за модернизацията на тези предприятия. Вторият начин е централите да работят във време, в което има потребност от тях, за да е защитена енергийната сигурност на България. А през останалото време работещите в тях да работят в процеси, свързани по един или друг начин, и имат също възможности за финансиране чрез създаване на смесени предприятия, например. Това е свързано и с рекултивацията на терените, която може да е предпоставка за нов икономически бум в района на Стара Загора. Фондът за справедлив преход е на стойност 2,5 милиарда лева, от които над 70% са предвидени за района на Стара Загора. Това са истински предпоставки тук да се разшири икономическата зона, да се създадат нови предпоставки за развитие, да се използва географското местоположение с две автомагистрали – “Тракия” и “Марица”, с големи градове в региона и налична в тях работна сила. Така Планът за възстановяване и развитие и Фондът за справедлив преход ще създадат нови работни места с иновативни процеси и високи заплати. Тецовете могат да работят вбъдеще със зелен водород от соларни паркове върху изоставените минни полета” – допълни още министър Борислав Сандов.

Министърът на околната среда и водите отправи похвала към местната власт и жителите на Стара Загора за добрия пример, който са дали с действията си по повод запазването на “Бедечка” като паркова територия. От думите му стана ясно, че в следващия програмен период ще има средства, които да подпомогнат този вид градски горски територии да бъдат все по-привлекателни, но и собствениците на терени да бъдат обезщетени.
P1440359P1440368
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн