Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора 20-24.06.2022 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_Miene na ulici 400Понеделник, 20.06.2022 г.
1 ул. „Професор Никола Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Димитър Подвързачов“
2 ул. „Слънчева“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
3 ул. „Димитър Подвързачов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Иван Вазов“
4 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
5 ул. „Иван Вазов“ от бенз. „Петрол“ до ул. „Ангел Кънчев“
6 ул. „Петко Р.Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Генерал Столетов“

Вторник, 21.06.2022 г.
1 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
3 ул. „Петко Р.Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“

Сряда, 22.06.2022 г.
1 ул. „Граф Игнатиев“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
3 ул. „Петко Р.Славейков“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
7 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Княз Борис“

Четвъртък, 23.06.2022 г.
1 ул. „Княз Борис“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък, 24.06.2022 г.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Света Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Петко Р.Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#svz

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн