Екип на АРИР – Стара Загора посети два еврорегиона, работещи по намаляване на замърсяването с пластмаса

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

543През последните два месеца екипът на АРИР – Стара Загора имаше възможността да посети два европейски региона, партниращи си в рамките на Interreg Europe проекта PLASTECO, посветен на намаляването на замърсяването с пластмаса – Грац, Австрия и Рига, Латвия. Освен екипа на агенцията, в учебните посещения бяха поканени да се включат и заинтересовани страни по темата.

Първата учебна визита бе посветена на темата за ефективни политики за управление на отпадъците и мерки за намаляване на депонирането и изгарянето на пластмасови отпадъци. Обучението се проведе през април 2022 г. в Грац, Австрия, а домакини беше Службата на регионалното правителство на Щирия, Дирекция за управление на водите, ресурси и устойчивост, отпадъците и ресурсите. В събитието взеха участие и всички партньори по проект PLASTECO и техни заинтересовани страни.

В първия ден от престоя в Грац екипът на PLASTECO посети Saubermacher Dienstleistungs AG, Graz & Feldkirchen – завод за сортиране на пластмаса със скенер за материали, както и “Ressourcenpark” Leibnitz – регионален център за събиране на битови отпадъци с диференцирано събиране на битови опаковки.

На втория ден групата посети Montanuniversität Leoben и неговите изследователски съоръжения, свързани с производството на пластмасови полимери. Подробно бяха обяснени ползите и негативите при интензивната употреба на пластмасови изделия с фокус върху такива за еднократна употреба.

През май 2022 г. консорциумът PLASTECO се събра отново, този път за учебно посещение в Рига, Латвия. Събитието беше организирано от Асоциация Baltic Coasts, латвийски партньор в рамките на проекта и беше с основен фокус върху практиките и усилията за почистване на пластмасови отпадъци във водните басейни, включително инициативи за превенция.

Първата дейност в дневния ред беше посещение на морския бряг, където беше извършено вземане на проби от микропластмаса от пясъка, водата и седиментите. Практическият експеримент беше последван от посещение на Латвийския институт по водна екология, където бяха изследвани намерените проби. Последва обиколка на съоръжението на Cleantech стартъп Polylabs – полиоли на биооснова за полиуретанова индустрия. Учебната визита завърши с презентация на гражданската инициатива за почистване „Моето море” (Mana jūra).

Подробна информация за проект PLASTECO можете да намерите тук: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/plasteco/.

544
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн