Организират интересни и безплатни занимания за деца и младежи в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

И тази година летните месеци ще бъдат изпълнени с вълнуващи събития за децата и младежите, благодарение на инициативата на Община Стара Загора – „Лято 2022“. Те се реализират благодарение на Центъра за подкрепа и личностно развитие и кариерно ориентиране, Астрономическа обсерватория, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международен младежки център, Превантивно-информационен център по зависимости, Библиотека „Родина“ – детски отдел и филиал „Лозенец“, Регионален исторически музей, Младежки дом, Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, Къща-музей „Николай Лилиев“ и много от спортните клубове в града.

Заниманията от програмата са безплатни. Задължително е преди включване на дете или младеж в нея, родител да попълни Декларация за информирано съгласие. Записване за участие се прави при организатора на проявата. Същото условие важи и при спортните занимания, за които е необходимо да се информира съответният треньор, а децата да са с подходящо облекло и поне 5 минути по-рано от обявения час за тренировка.

Лято 1Лято 2Лято 3Лято 4Лято 5435435643
#svz

spodelime.com


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн