562 безработни са постъпили на работа през април 2022 г. в област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Biuro po truda 2През месец април 2022г. в област Стара Загора на работа са постъпили 562 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 455 лица, по програми – 6, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 101 лица.

140 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 207 са от групата на специалистите и 215 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 118 лица, със средно 336 и с основно и по-ниско 108 лица.

През месец април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 689 свободни работни места, 582 от които са на първичен пазар на труда. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 105 свободни работни места.

Равнището на безработица през месец април 2022г. е 3,9 % при 4,6% за страната – стойността за областта не се променя спрямо предходния месец. Спрямо месец април 2021г. равнището на безработица в областта е намаляло с 0,9% /от 4,8% на 3,9%/.

Към 30.04.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 690, като спрямо предходния месец /5 817/ е отчетено намаление с 127 души, а в сравнение с месец април 2021г. регистрираните безработни намаляват с 1 464 /от 7 154 през месец април 2021г. на 5 690 лица през 2022г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6%, Казанлък и Павел баня – 2,8%, а с най-високо – общините Николаево – 28,8% и Братя Даскалови – 23,6%. Област Стара Загора е на 8-ма позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Габрово, Бургас, Добрич, Перник и Пловдив.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 909 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 40% /364/, 33,8% са регистрираните от сектор „Индустрия” /307/, от Аграрния сектор – 4,6% /42/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 196 – 21,6%.

През месец април 2022г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 320 жени /58,4%/ и 2 370 мъже /41,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 88 /3 413/, а при мъжете намалението е с 34 /2 404/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 24,8% /1 412/ и от 50 до 54г. – 13% /738/.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,1% /62/. Безработните лица над 50г. са 2 150 – 37,8% от общо регистрираните.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 120. По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 59.

Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания за български и чуждестранни граждани

От 16.05.2022г. Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания на открито за български и чуждестранни граждани, в т.ч. бягащите от конфликта в Украйна, които пребивавaт в България. Кампанията под наслов „На работа в БГ” ще се проведе в рамките на три седмици и ще предостави възможност за интензивно информиране, консултиране и активиране на живеещите в България за търсене на работа и ползване на услугите на бюрата по труда.

В населените местата с концентрация на украински граждани, щандовете на Агенцията по заетостта ще работят всекидневно до 3 юни включително. В рамките на информационните събития, под специално обособените шатри на кампанията, търсещите работа ще могат да получат изчерпателна информация за възможностите за заетост в България. Те ще бъдат подробно консултирани за наличните свободни работни места, както и за всички услуги, предлагани от структурите на Агенцията по заетостта – насочване към работодател или работни места, включване в обучение, психологическо подпомагане, професионално ориентиране и други.

ДБТ Стара Загора предвижда в седмицата 30.05-03.06.2022г. да проведе събитие в рамките на кампанията на 02.06.2022г. в Социални жилища, ул. Мусала 2, от 10 до 14 часа.

Съдействие за работа на пострадалите от конфликта в Украйна Мобилният екип на ДБТ Стара Загора е провел седем срещи. Мобилният екип на ДБТ Чирпан е провел среща с две украински гражданки в с.Оризово. 44 украински гражданки са консултирани на место в ДБТ Стара Загора.

На проведените срещи украинските граждани са запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Предоставени са поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа.

Подадени са заявки в ДБТ Стара Загора – от 3 за 38 лица, в ДБТ Раднево – от Металинвест РЕМКО за 30 заварчици, монтьори, общи работници.
#
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн