Агротроника, управление на SMART ферма и зелен преход – кръгла маса в Тракийския университет с БАТА АГРО

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DSC_0982DSC_0962Това са само част от технологиите на бъдещето, които се дискутираха на кръгла маса, организирана от Тракийския университет и БАТА АГРО на тема “Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети”, която се проведе днес в рамките на годишното изложение БАТА АГРО.

Събитието бе открито от доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Дарина Заимова от Стопанския факултет на Университета.

Основните теми на презентациите и дискусиите бяха ангажирани с продоволствената сигурност, зелената икономика, както и с възможностите на бизнеса за реализиране на устойчив и приобщаващ регионален растеж. Дългогодишното сътрудничество на Тракийския университет с Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО, Българската стопанска камара, “Аквапоникс България” ЕООД и GO-UP business incubator – дава нови перспективи в контекста на зелената трансформация и преориентиране на регионалната икономика, които в рамките на проявата придобиха реални измерения предвид реализираните съвместни проекти и резултати. Партньорските организации от академичните среди – Лесотехническия университет в София и Аграрния университет в Пловдив, представиха ключови проекти и национални научни програми с пряка полза за интелигентен и устойчив селскостопански сектор.

Тракийският университет представи и новите магистърски специалности – “Агротроника” и “Биобазирани индустрии и устойчив растеж”, както и новия международен проект “GREENANIMO”, по който Университеът е водещ координатор. Това е един от най-новите проекти по Националната програма “Европейски научни мрежи”, мярка “Туининг” на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС “Хоризонт 2020″.

DSC_0990DSC_0971
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн