“Народен съюз” настоява за актуализация на документооборота в администрацията, алармира за проблеми с новия ОУП

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

P1440306Граждани, фирми и инвеститори срещат затруднения при различни процедури в общинската администрация, алармираха днес пред медиите в Стара Загора общинските съветници от коалиция “Народен съюз”. Голяма част от оплакванията са свързани със строителното направление, уточни Мария Динева от “Народен съюз”, председател на Общинския съвет. “Става дума за прекалено дължи срокове, за забавяне на преписки, за изискване на документи без правно основание за това. Нещо повече – каза тя – при различни процедури администрацията изисква документи, които се издават от самата нея – например заверени извадки от подробни устройствени планове, копия на строителни разрешения, удостоверения за въвеждане в експлоатация и др. Тези документи са налични в администрацията и няма никаква логика гражданинът или фирмата инвеститор да трябва да подава заявление за подобен документ, да плаща такса и да чака срок, за да получи документ от една стая, който трябва да приложи през две стаи на същия етаж. За нас това е ненормално, особено във време, в което всички говорим за електронно управление, за “умни” градове и т.н. Би следвало, ако бъдат създадени необходимите електронни регистри от страна на общинската администрация, с едно щракване на клавиатурата да се стига до тази информация, тя да се прилага служебно и да не натоварва хората и инвеститорите с подобни ангажименти и разходи. Това е наша позиция от много време и ние настояваме за спешна промяна в тази посока” – каза Мария Динева. Има, по думите й, проблем и със срока, в който важи един документ. “Задаваме си въпроса защо скица, издадена от службата по кадастър, отдавна вече е безсрочна, а тази, която издава Община Стара Загора е със срок 6 месеца” – допълни Динева.

От “Народен съюз” настояват да има пътна карта за всяка процедура, по която да е ясно какви документи се изисква да бъдат приложени. Както и да бъде направен пълен преглед и актуализация на изискващите се заявления, процедури и съпътстващи документи, тоест на всичко, което може да бъде променено така, че да улесни нещата за граждани и фирми.

“Настояваме и всичко, което може да бъде тълкувано, да бъде тълкувано в полза на гражданите. Защото това ще направи Община Стара Загора конкурентна, ще доведе хората да инвестират и да живеят тук” – посочи Мария Динева, като цитира писмо от началника на ДНСК, в което пише, че съгласно Закона за устройство на територията има конкретен набор от документи, които могат да бъдат изисквани, и нищо повече. И че длъжностни лица, които изискват документи, непосочени в ЗУТ или друг нормативен акт, носят административна отговорност. “Такива случаи не са инцидентни. Подаваш си проекта, пишат ти някаква забележка, прилагаш документа, който са ти поискали, а след това ти искат следващ, и следващ, и следващ… Което за нас не е нормалният начин за работа” – заяви тя.

Подобни проблеми имало и с документи, свързана с EVN, особено с проекти за фотоволтаици на покривите за собствени нужди. “Тази сграда е присъединена. Ти плащаш десетки хиляди лева ток. Но ти искат удостоверение, че си присъединен към EVN. Ами очевидно си присъединен, след като плащаш такъв ток. И за това становище или удостоверение пак чакаш два месеца. Знам, че не всичко зависи от Общината. Но ние сме хората, които трябва да бием камбаната и да тръгнем да търсим начин, ако щете, и за законодателни промени” – каза Динева. “В личен разговор кметът г-н Тодоров прояви голяма заинтересованост по темата, защото съм сигурна, че и до него има подобни сигнали. Затова искаме да се направи съвместна среща с представители на EVN, за да се изясни какви са техните изисквания. Защото – подаваш си проекта, но докато минеш всичките съгласувателни процедури, то ти е изтекла скицата. После тръгваш пак да подаваш да ти я презаверяват в Общината. И това е един абсолютно омагьосан кръг.”

Третата тема, повдигната от съветниците от “Народен съюз”, е предстоящото разглеждане и приемане на новия проект за Общ устройствен план на община Стара Загора. Той е бил внесен в началото на април. Заедно с кмета е било преценено, че не е подходящо да бъде разглеждан заедно с Бюджет 2022, защото обемът информация и много голям, а е важен документ и не би следвало да се претупва. Започнал е и предварителен преглед в рамките на Постоянната комисия по териториално-селищно развитие и транспорт с участието на главния архитект и онлайн – на консултантите, изготвили проекта за ОУП. Излезли са обаче доста неща, които смущават съветниците от “Народен съюз”.

Едно от тях е, че съгласно чл. 103а, ал.1 от ЗУТ при приемане на нов Общ устройствен план следва да бъдат съобразени предвижданията на заварените подробни устроиствени планове (ПУП-ове), одобрени до датата на издаване на разрешение за изработване на нов проект за ОУП. “С това слагам край на темата колко е голям ОУП и колко е по-важен от ПУП-овете – каза Мария Динева. – За нас като група общински съветници е изключително важно законът да бъде спазен преди да бъде приет новият Общ устройствен план, и в него да бъдат отразени абсолютно всички действащи Подробни устройствени планове. Защото зад тях стоят инвестиционни намерения и на граждани, и на фирми. Стоят разходи, които тези хора са направили – веднъж за имотите си, втори път за да минат съответните процедури по приемане на тези ПУП-ове, защото те са, които указват какво точно можеш да правиш в имота си. И искаме гаранция от страна на Общинска администрация, че това е направено. Защото Общинският съвет физически няма как да го направи. Ние нямаме достъп до тази информация. Иначе сме готови цялата група да седнем и да ги гледаме един по един ПУП-овете. Защото аз твърдя, че те не са отразени. И мога да дам десетки примери. Но идеята не е да решим проблема на който е дошъл и е вдигнал шум. Идеята е да спазим закона и всичко да бъде в услуга на гражданите и на хората, които искат да инвестират в Стара Загора.”

Общинският съветник Методи Пенчев припомни, че обсъждането на предложението за нов ОУП на Стара Загора е минало в условията на Ковид-пандемия и са присъствали много малко хора. “Установихме, че в него има много пропуски. Има и недомислени предложения, и такива, които го компрометират и той не защитава интересите на всички старозагорци. В този му вид ние от “Народен съюз” няма да го подкрепим. След като съпоставихме действащия ОУП с новия, установихме, че новите градоустройствени показатели ощетяват значително собствениците и техните инвестиционни намерения на незастроените имоти. В стария план в градската част показателите бяха до 24 м височина на сградите, плътност на застрояване 70%, коефициент на интензивност 3 и озеленяване 30%. В новия план тези показатели обаче са намалени, и то значително – от 24 на 15 метра височина, плътност на застрояване 60%, интензивност 2,5 и озеленяване 40%” – каза Методи Пенчев и попита как в такъв случай новите по-ниски 15-метрови сгради ще покрият старите по-високи калканни стени. Ще останат едни 9 метра, които няма да бъдат закрити. Попита и как сгради, построени с едни норми и показатели на застройка, ще се съчетаят с новите до тях, подчинени на други норми и показатели на застройка.

“Според нас този нов ОУП не защитава интересите на всички граждани. Затова ние от групата на “Народен съюз” считаме, че градоустройствените показатели в досегашния ОУП трябва да се запазят и в новия Общ устроиствен план, за да се съхрани характерът на застройка и сградите да имат еднаква височина, а плътността на застройка да бъде еднаква за кварталите. Другото е, че с намаляването на градоустройствените показатели ние ще отблъснем и големите строителни компании, защото новите показатели намаляват РЗП-то на сградите, което няма да е финансово приемливо за тях. Същевременно в новия ОУП някои квартали, като “Лозенец”, получават увеличаване на тези градоустройствени показатели и от ниско строителство преминават в зона с височина на застрояване до 12 метра. Според нас това не е правилно като стратегия за регулация на целия “Лозенец” по отношение на узаконяване и визия на квартала” – каза Методи Пенчев. Той обърна внимание и на необходимостта селата в община Стара Загора да се развиват линейно, по протежение на съществуващите пътища и наличната електрическа и ВиК инфраструктура, както е в западноевропейските страни, където почти не се разбира кога се излиза от едно и се влиза в друго населено място. Така на Общината няма да се налага да отделя средства за нови пътни и други инфраструктурни връзки. Така по-добре ще се изграждат и развиват новите жилищни и вилни комплекси, което ще бъде по-добро като развитие и по-евтино за Общината.

Заключението на Методи Пенчев е, че проектът за нов Общ устройствен план трябва да бъде преработен отново, да се направи обществено обсъждане и да разберат гражданите какво се предлага, и едва след това да се пристъпи към приемането му.
#

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн