Финална среща по проект “Интегриран контролен център за видеонаблюдение в град Казанлък”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

10 (13)30Направеното по проект “Интегриран контролен център за видеонаблюдение” бе представено днес на онлайн среща между екипите на Община Казанлък и представители на южнокорейската компания Samsung SDS. По идея на кмета Галина Стоянова разговорите бяха предавани на живо за всички заинтересовани жители на града.

Кметът на Казанлък благодари за постигнатото дотук: “За нас е удоволствие и чест да участваме в заключителната среща по проекта! Искам да благодаря за извървяния път дотук на нашите приятели от побратимения Джунгнанг-гу, един от 25-те района на Сеул Метрополитен, Южна Корея! Благодаря на правителството и на министерството на транспорта, представителите на Samsung SDS, на посолствата на двете държави, на всички, които помогнаха проектът да достигне до финалната фаза!” – каза Галина Стоянова. “Община Казанлък има побратимени градове в целия свят, но за първи път проектът със Сеул, южна Корея, е с такава практическа насоченост към гражданите”, посочи още Галина Стоянова и благодари за включването на Казанлък.

От страна на изпълнителя на срещата говори г-жа Парк Джихьон. Тя представи направените стъпки и различните възможности, които дават те. На база изготвен анализ на ресурсите и съществуващата инфраструктура в община Казанлък са изведени три приоритетни области, в които да функционира Интегрирания контролен център:

* Подобряване на сигурността в община Казанлък;
* Оптимизиране на транспортните връзки и управлението на трафика в община Казанлък;
* Изграждане на система за мониторинг и контрол на риска от бедствия в община Казанлък;

Като изключително важни за разрешаване кметът на Казанлък посочи неправилното паркиране, регулирането на движението и свободното придвижване на пешеходците.

На срещата се дискутираха следващи стъпки след приключването на проекта. Община Казанлък предстои да внесе проектно предложение относно реализирането на представените предложения от Изпълнителя към програма K-City Network 2022. Община Казанлък ще получи необходимата подкрепата на Samsung SDS при разработването на конкретните дейности по проектното предложение.

“Казанлък може да се превърне в успешен модел за добри практики и администриране като община”, отбеляза г-жа Джихьон и благодари за съвместната работа в продължение на осем месесца. “За нас това беше много плодотворно преживяване, контактите с Вас бяха много приятни!”, каза още тя.

Финалната среща по проект “Интегриран контролен център за видеонаблюдение в град Казанлък” бе проследена на живо във Фейсбук страницата на Общината: Община Казанлък – “Долина на рози и траки”, и във Фейсбук профила на местната администрация “Община Казанлък”.

В разговорите участваха представители на Министерството на инфраструктурата и транспорта – Република Корея, Агенция за технологично и инфраструктурно развитие – Република Корея, изпълнителят – Samsung SDS, Корейската корпорация за насърчаване на търговията (КОТРА) и ръководството на Община Казанлък.

Проектът започна през септември 2021 г. и се изпълнява по програмата за глобално сътрудничество K-City Network 2021, финансирана от Министерството на инфраструктурата и транспорта на Южна Корея. Това позволи изготвянето на план и предпроектно проучване за създаване на Интегриран контролен център за видеонаблюдение в Казанлък чрез възможностите на иновативни “умни” решения за подобряване на качеството на живот.

Финансирането на Община Казанлък бе одобрено по Програмата за глобално сътрудничество за създаване на “умни градове” през лятото на миналата година. При избора на Казанлък за сътрудничество с Южна Корея в сферата на иновациите значителна тежест изигра побратимяването с района на Сеул Джунанг-гу, с население над 400 000 жители, установено преди четири години.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн