12 оферти за ремонта на 15,7 км от пътя между Мъдрец и Обручище

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

3467427Отворени са ценовите оферти на 12 кандидати в обществената поръчка за проектиране и строително-монтажни работи за основния ремонт на 15,7 км от третокласния път III-5504 Мъдрец – Искрица – Медникарово – Обручище.

За ремонта на отсечката жителите на село Обручище са протестирали няколко пъти през годините. На последния им протест през март т. г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пое ангажимент пред хората от Обручище да се проведат незабавно необходимите процедури за ремонт на пътя между Мъдрец и Гълъбово.

Обществената поръчка е по ускорена процедура по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, поради спешната необходимост от ремонтни дейности на трасето и аварийното състояние на ж. п. надлеза в с. Обручище. От началото на 2022 г. са извършвани периодични проверки на ж. п. надлеза в с. Обручище, като през последните седмици се наблюдава активно пропадане и в двете ленти на платното за движение, както и пукнатини и значителни отцепвания на земния насип при подходите. Този процес е необратим и се задълбочава, което би довело до прекъсване на трафика в участъка и блокиране дейността на минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3“. Настилката на третокласния път е силно износена, конструкцията му е с нарушена носимоспособност, тъй като в почти цялата отсечка има обособени участъци с видими повреди по пътното платно. По повърхността на настилката се наблюдават множество мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, локални слягания и пропадания.

Отворените ценови предложения са на:

ИСА 2000 ЕООД – 14 500 000 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „ПСК ИНФРА“, с участници: ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД, ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД и ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД – 16 565 906 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ МЪДРЕЦ – ОБРУЧИЩЕ, в което влизат: ГЕОСТРОЙ АД и ПЪТСТРОЙ-92 АД- 22 067 440,23 лв.;
ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРАСЕК“, в което са: ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ОДЕСОССТРОЙ ООД и ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ – 13 888 000 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „РАДНЕВО ЛЕНД“ ДЗЗД с участници: БГ ЛЕНД КО АД, ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД – 16 480 000 лв.;
ПСТ Груп ЕАД – 29 283 017,40 лв.;
ДЗЗД „АСТРЕЯ БИЛД“, в което влизат: РАСТЕР-ЮГ ООД и АКВА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД – 16 990 000 лв.;
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – 23 501 000 лв.;
ХИДРОСТРОЙ АД – 24 950 313,73 лв.;
АБ АД – 21 905 060 лв.;
ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД – 15 308 000 лв.;
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД – 16 503 333,34 лв.

Отворени са ценовите оферти и на 14 кандидати в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при ремонта на третокласната отсечка. Те са на:
ГЕОДЕТ ЕООД – 150 000 лв.;
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД – 449 764,70 лв.;
ИВТ КОНСУЛТ ЕООД – 420 700 лв.;
ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ООД – 555 000 лв.;
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД – 569 998,07 лв.;
ДЗЗД „Консултанти 2018“, с участници: СТРОЙНОРМ ЕООД и СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – 573 000 лв.;
ДЗЗД „Гълъбово-2022“, в което влизат: РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД, „МАКРИСИЯ“ ЕООД, РТ Консултинг ЕООД и Екоконсулт Пловдив ЕООД – 571 400 лв.;
СТРОЛ-1000 АД – 345 543 лв.;
РУТЕКС ООД – 733 000 лв.;
ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ Група-БГ“, с участници: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА ЕАД – 725 000 лв.;
ДЗЗД „ГЪЛЪБ КОНСУЛТ“, в което влизат: ТРИ – ЕС ЕООД и КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД – 365 000 лв.;
ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД – 493 860 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАКОНТРОЛ 2022“ (ДЗЗД), в което участват: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – 414 600 лв.;
ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 272 280 лв.

Началото на участъка, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново – Нова Загора – ТЕЦ-2 – Свиленград, в района на с. Мъдрец. Завършва при пресичането с път III-554 Нoва Загора – Раднево – Харманли, в района на с. Обручище. Ще бъдат ремонтирани трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над р. Соколница и ж. п. надлез в с. Обручище, както и 32 бр. водостоци.

Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3“, рудник „Трояново-3“, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Пътят е построен преди 45 години – през 1976 г., и оттогава не е основно ремонтиран.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен на три междинни етапа, а предвиденият срок за строително-монтажните работи е 540 календарни дни (18 месеца).

За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонта и съответно по-бързото му изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектоват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им.

Средствата за ремонта на 15,7-километровата отсечка между Мъдрец и Гълъбово са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн