Отлични резултати в интелигентното животновъдство в България след година работа по иновативен проект

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

278183290_345021171022366_8147695942119005986_n278106022_345020794355737_9105737468076765344_nБлизо 50 учени от различни научни институции, начело с Тракийски университет – Стара Загора, се събраха на годишен отчет по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ (ННП ИНТЕ-ЖИВО). Те отчетоха отлични резултати по работните научни пакети и поставените им амбициозни задачи в иновациите при отглеждането и развъждането на животни. Част от достигнатите постижения на този етап са успешни в разработването на прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно и ефективно животновъдство; публикации в специализирани списания (вкл. ТОП 10% в класацията на Thompson-Reuters WoS); организиране на мероприятия във високоспециализирана среда и апаратура, активна работа с млади учени и изследователи, подадени проектни предложения към Фонд научни изследвания, Еразъм+ и Хоризонт Европа.

Работните екипи на ННП ИНТЕ-ЖИВО споделят опит, натрупани знания и чертаят нови перспективи: „Уверено правим последващи планове, стъпили здраво на основите на екипност и добро сътрудничество, конкретни резултати и научни постижения, иновативност провокирана от потребностите на реалния сектор.“

На база постигнатите вече резултати ННП ИНТЕ-ЖИВО има готовност да надгражда дефинираните цели и приоритети за реализирането на интелигентните решения в животновъдния сектор.

Припомняме, че през март миналата година стартира Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката. Тракийският университет оглавява консорциума, съставляван от водещи академични институции в България: Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. Кирил Братанов”(ИБИР–БАН); Селскостопанска Академия – ССА. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн