Изследване на доходите и условията на живот през 2022 г. в област Стара Загора ще обхване 400 домакинства

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПрез периода април-май 2022 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2022 г. е 9231 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода април-май 2022 г. 400 домакинства на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Стара загора може да се получи на телефон 042/619 435 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара загора“.

В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете Гурково, Гълъбово, Казанлък, Крън, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан и Шипка, както и в селата Априлово, Братя Даскалови, Ветрен, Винарово, Горно Ново село, Горно Сахране, Горно Черковище, Еленино, Енина, Загоре, Зимница, Ковачево, Конаре, Манолово, Могила, Мъдрец, Ново село, Осетеново, Подслон, Полски градец, Преславен, Пъстрен, Разделна, Розово, Свобода, Старозагорски бани, Сърнево, Трънково, Хан Аспарухово, Черганово, Шейново и Юлиево.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/node/8252/) в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн