Приходите от електронната продажба на дървесина надхвърлиха 121 млн. лв.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Informacionno obsluzhvaneИзградената от „Информационно обслужване“ АД платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина отчете над 121 млн. лв. реализирани приходи. С нея работят 3 от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП).

Само за последните 6 месеца, общият размер на реализираните приходи от електронни търгове надхвърли 40 млн. лв. Трите горски предприятия са реализирали близо 20 млн. лв. повече приходи от увеличението на цената, следствие на използването на платформата.

От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г. до сега са проведени близо 2100 електронни търга. Средният брой стъпки за наддаване на търг е 13, а най-оспорваният търг е бил със 417 стъпки за наддаване.

„Изградената платформа за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за субективна намеса при търговете и порочната практика участниците предварително да договарят цената“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му е постигната пълна прозрачност на целия процес като е осигурен достъп на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната.

Участниците имат възможност да участват в електронния търг от всяка точка на България и по всяко време. За участие е необходим единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП). Цялата документация е изцяло в електронен формат, а системата осигурява висока степен на защита от подмяна и/или загуба на оферти и документи.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантира достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването.

За „Информационно обслужване“ АД
„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн