Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПрез 2021 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора са 143.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 74.5%.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 138.7 хил. души. Коефициентът на заетост (15-64 навършени години) е 72.2%.

Броят на заетите лица с висше образование е 32.9 хил., със средно – 88.9 хил. и с основно и по-ниско образование – 16.9 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 89.6%, за лицата със средно образование – 78.7% и за лицата с основно и по-ниско образование – 39.8%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.5 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 3.1%.

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора са 146.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 55.9%.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 142.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 54.2%.

Безработните лица в област Стара Загора през 2021 г. са 4.7 хиляди. Коефициентът на безработица е 3.2%.
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн