На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за изграждане на иновативна технология за преработка на общинските битови отпадъци

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_7586IMG_7590В Община Стара Загора днес се проведе обществена дискусия за набиране на мнения и идеи относно инвестиционно предложение за бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци.

„Депото, което беше изградено в Ракитница, е на предела на своя капацитет има възможност за експлоатация в рамките на максимум три години. За нас е важно да имаме алтернатива. Алтернатива, но не на всяка цена. По-важно е от екологична гледна точка всичко да е както трябва и да бъде по начин, полезен за Стара Загора“ – каза в началото на срещата зам.-кметът Йордан Николов.

На общественото обсъждане Николай Тодоров от фирмата, представила инвестиционното намерение, разясни на присъстващите какво включва проектът. „Инвестиционното намерение включва изграждането на комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци, неподлежащи на последващо рециклиране. За да не се изхвърлят на депото, Европа налага до 2035 година да бъдат намалени до максимум 10 на сто депонираните отпадъци. Нашата технология ги третира в безкислородна среда чрез пиролизна деструкция, извлича всички енергийни стойности от отпадъците, превръщайки ги в енергийни суровини като газ, пиролизно масло и пирокарбон, които се превръщат в електрическа енергия“, обясни Тодоров. Той допълни, че годишната производителност на инсталацията е от порядъка на 55 000 тона.

Дискусията предизвика дебат, който ще продължи на 1 март (вторник) от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 с мултимедийна презентация, онагледяваща процеса на енергийното оползотворяване на отпадъците. Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани страни за участие в Общественото обсъждане.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн