Регионален исторически музей-Стара Загора се присъединява към протеста на специалистите от музеите, галериите и библиотеките на Република България

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

RIM_SZ_Музеите, галериите, библиотеките са институции, които съхраняват паметта и културното наследство на нацията, те са жизнено важни фактори в развитието на българската култура, наука и изкуство.

Ние, колективът на РИМ-Стара Загора, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!

Основните ни искания:

1.Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека, Регионалните музеи, библиотеки и галерии.

2. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи, библиотеки и галерии.

3. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени културните институти /извън единния разходен стандарт за издръжка/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.

4. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните и библиотечни фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и библиотечни единици, представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, известия, рекламни материали и др.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн