Новият общ устройствен план на Чирпан ще определи перспективата за 40 години напред

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

сн.ОУП„Общият устройствен план е основен фактор за развитието на общината, перспективата за 30-40 години напред, той ще даде нова динамика на териториалното устройство, на привличането на инвестиции и адаптация към промените. Новият план трябва да гарантира устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите. С него се постига хармонично единство на урбанизираната територия със съществуващите природни елементи и специфичните условия“ – каза кметът Ивайло Крачолов след първия доклад за напредъка по изработването на проект за ОУП на община Чирпан, който бе обсъден с проектанския колектив, главният архитект и директорите на дирекции в Администрацията. По думите на кмета устройственият план ще е в съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за развитие през следващия програмен период и е задължителен елемент с оглед на еврофинансирането.

Преди пет месеца екипът започна активна работа на концепцията за структуриране на териториите в общината, отчитайки комплексните социално-икономически, пространствени и инфраструктурни предвиждания, както и политиките за опазване на околната среда. Във връзка с възложените задачи стартираха анкети и с граждани, бизнес, НПО, административни звена и др. Публичното обсъждане на устройствения проект, съобразен със закона за устройство на територията, се планира през месец май тази година.

Настоящият ОУП е изработен в началото на шестдесетте години, от тогава досега в страната ни настъпиха съществени изменения, които имат проявление във всяка община. В резултат и на нарастващия инвеститорски интерес към терени в Чирпан и прилежащите територии се предполага ефективна налична пространствена организация и адекватно инфраструктурно осигуряване.

Проектантите разглеждат подробно възможностите между населените места, отчитат изискванията за интегриран подход и ресурсна ефективност. Проектът планира на терена на бившето военно поделение и прилежащите земи на юг индустриална зона, обособена с високотехнологично производство и логистични центрове. Разработват се значителни промени в северозападната част на чирпанския квартал „Св.Св. Кирил и Методий“. Предстои проучване на трасе между селата Осларка и Димитриево с обща дължина 4.8 км за изграждане на изцяло нов път. ОУП включва съвременни постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Разработването на новия Общ устройствен план на община Чирпан се финансира от държавния и общинския бюджет, като 80% от средствата са по проект на МРРБ. Органът, отговорен за приемането му, е Общинският съвет, а за прилагането – Общинската администрация. Планът е част от поредица процедури и документи по Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и редица нормативни актове.

сн.ОУП 2
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн