Приключи рекултивацията на старото депо край Стара Загора, “Мандра баир” става пасище

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

P1430965P1430960Рекултивираното старо депо за отпадъци на Стара Загора, намиращо се в местността “Мандра баир” (на 7 километра югоизточно от града, вдясно от пътя между селата Еленино и Християново), днес бе представено на обществеността с проведена на място финална пресконференция. Проектът “Закриване и рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци” е на обща стойност 7 221 537 лева, от които европейското финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие възлезе на 6 138 307 лв., а националното съфинансиране по ОП “Околна среда” бе в размер на 1 083 230 лв. Бенефициентът – Община Стара Загора, няма собствено съфинансиране. След завършената рекултивация обектът вече има всички необходими документи за ползване.

Ландшафтът на рекултивираното депо на Мандра баир, едно от най-големите в България, е неузнаваем. Пейзажът няма нищо общо с познатата отпреди години апокалиптична картина. 5-те милиона тона отпадъци, натрупани на площ от 121 480 квадратни метра през 44-годишния период на използване на нерегламентираното сметище (1973 г. – януари 2017 г.) са допълнително уплътнени. 225 000 тона от тях, както и голямо количество почва, са предепонирани, като общата височина на терена е увеличена с 10 метра. Отпадъците са покрити с уплътнен и водонепропусклив 50-сантиметров запечатващ пласт (на два слоя по 25 см) от глина. Отгоре всичко е покрито със 70 см уплътен пласт земна маса и 30 см хумусен пласт. Има и 20 см. запечатващ слой от пръст в уплътнено състояние по откосите, бермите и билото. За да не се замърсява почвата и подпочвените води, по повърхността има отводнителни канавки, а в дълбочина дренажна система събира течния инфилтрат в резервоар, който при напълване ще се източва с цистерни в пречиствателната станция на Стара Загора. Направени са 9 газови кладенци в депонираната маса, в които се събира отделения метан. При достигане на нужната концентрация на сметищния газ автоматично се подава искра и той изгаря на факел със слаб пламък в издигнати над повърхността метални горелки за обезвреждането му. Предстои да се проучи възможността за оползотворяване на калоричния газ, който ще се отделя до 30 години след края на експлоатазията на депото (тоест докъм 2047 г.), до преустановяване на органичните процеси в недрата на рекултивираното сметище, разказаха Росица Копривчина – ръководител на проекта и директор на Дирекция “Транспорт, чистота и екология” в Община Стара Загора, и Маргарита Георгиева – главен експерт в отдел “Екология и гори”.

Mandra bair rekultiviranoto smetishte 2022Mandra bair rekultiviranoto smetishte 2022 3В заключителната пресконференция участваха също и зам.-кметът в ресор “Устройство на територията, строителство и инвестиции” инж. Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов, членове на екипа за управление на проекта и представители на надзорните фирми.

Изпълнителят на проекта, хасковската фирма “ВИК Бунар”, приключи техническата рекултивация на депото по-рано от предвидения 18-месечен срок (13 май 2020 – 13 април 2022 г.). Предстои втори етап. Той ще започне с обявяването на процедура за избор на изпълнител на биологична рекултивация със захрастяване на терена, който постепенно се превръща в пасище. На него вече се забелязват стада от крави. В миналото останаха честите епизоди на обгазяване на Стара Загора от депо “Мандра баир” по време на спонтанните запалвания на отделяния от него метан.

На територията на рекултивираното депо е поставена постоянна охрана за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на нови отпадъци, както и за опазване на съоръженията.

От 2017 г.  е въведено в експлоатация новото и модерно депо в землището на село Ракитница - част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора.

P1430970P1430967
P1430973P1430947P1430964P1430946P1430943IMG_5770IMG_5784IMG_5775DJI_0019DJI_0028

Сметището на Мандра баир през 2010 година

Сметището на Мандра баир през 2010 година

Вид на сметището в деня на първата копка на рекултивацията - 14 юли 2020 г.

Вид на сметището в деня на първата копка на рекултивацията – 14 юли 2020 г.

#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн