Повече хотели, повече нощувки в Старозагорска област през август 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

5667763267През август 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2247, а на леглата – 4349. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали в областта през периода, нараства с 6.9%, а броят на леглата в тях – с 11.9%, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток на НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г. в област Стара Загора, е 41 990, или с 29.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди – 21 819, или 52.0% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2021 г. са 14 546, или с 36.0% повече в сравнение със същия месец на 2020 година. От всички пренощували лица 86.5% са българи, като по-голямата част от тях (37.1%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1962, като 47.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 32.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (43.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 4.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2021 г. в област Стара Загора достигат 1821.6 хил. лв., като 1574.0 хил. лв. са от български граждани, а 247.6 хил. лв. – от чужди граждани.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн