Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора, 11-15.10.2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_Miene na ulici 400Понеделник, 11.10.2021 г.
1 ул. „Княз А.Батенберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
2 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
6 ул. „Св.Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
7 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
9 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
11 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
12 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
13 бул. „ Митрополит М.Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
14 ул. „К.Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”
15 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. “Генерал Столетов”

Вторник, 12.10.2021 г.
1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
2 ул. „Д-р Т.Стоянович“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Св.Троица“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
12 ул. „Сава Силов“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
13 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Цар Калоян“
14 ул. „Цар Калоян“ ул. „ д-р Т.Стоянович“ до ул. „Захари Княжевски“

Сряда, 13.10.2021 г.
1 ул. „ д-р Т.Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
2 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Св.Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Захари Княжевски“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 бул. „ Митрополит М.Кусев“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Св. Княз Борис“
13 бул. „Руски“ от ул. “Генерал Столетов” до ул. „Св. Княз Борис“
14 ул. „Л. Байер“ от ул.„Захари Княжевски“ до бул. „Руски“
15 ул. „ Св. Княз Борис“ от ул. „ д-р Т.Стоянович“ до бул. „Руски“

Четвъртък, 14.10.2021 г.
1 ул. „Княз А.Батемберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Св.Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Св.Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
10 ул. „Хаджи Д.Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
11 бул. „Руски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Генерал Гурко“
12 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „ д-р Т.Стоянович“ до ул. „Хаджи Д.Асенов“

Петък, 15.10.2021 г.
1 ул. „ Димчо Стаев“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул.“ Стефан Стамболов“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Екзарх Антим I“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Св.Троица“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Св.Отец Паисий“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Цар Иван Асен“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Сава Силов“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Хаджи Д.Асенов“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Захари Княжевски“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 бул. „Руски“ бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
13 бул. „Васил Априлов“ бул. „ Митрополит М. Кусев“ до бул. „Руски“
14 ул. „Генерал Гурко“ ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#svz

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн