Общинският съвет в Стара Загора прие Декларация за бъдещето на Минно-енергийния комплекс „Марица-изток“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_4619IMG_4620Общинските съветници в Стара Загора приеха Декларация за бъдещето на Минно-енергийния комплекс „Марица-изток“. Старейшините подкрепиха с 40 гласа „За“ позицията си за бъдещето на Минно-енергийния комплекс в контекста на налаганата общоевропейска политика за енергийна трансформация на икономиките и политика на въвеждане на въглеродно неутрални технологии.

Целият текст на гласуваната декларация е следният:

Минно-енергийният комплекс „Марица изток“ е проектиран и изграден на базата на най-голямото на Балканския полуостров находище на лигнитни въглища, със запаси от над четири милиарда тона. За развитието на енергийния комплекс са инвестирани милиарди левове, отделяни от държавата в продължение на десетки години. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив, като само за последните 15 години са инвестирани над 1 млрд. евро за нова техника (в т.ч. багери) и за рехабилитация и модернизация на наличната. Към момента ресурсът в находището е изчерпан наполовина – остават около 2 милиарда тона запаси.

В комплекса работят четири ТЕЦ. С инсталираната си мощност от 1650 мегавата държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров, в която през последните години са инвестирани над милиард евро за съвременни очистващи съоръжения, осигуряващи ниво на вредните емисии под пределно допустимите европейски норми в момента, в т.ч. и електрофилтри, които задържат 99% от праховите емисии.

Повече от 60 години икономиката и развитието на целия Старозагорски регион се градят около дейностите в комплекса. И днес голяма част от бизнеса в региона е свързан пряко или косвено с него. В стопанските дейности на комплекса пряко са ангажирани над 10 хиляди души, а обслужващите основната дейност са над 20 хиляди или заедно със семействата им – около 122 хиляди. Всичките тези хора, в по-малка или в по-голяма степен, зависят от функционирането на този комплекс. В това число не са включени ангажираните косвено лица и предприятия.

Днес съществуването на Минно-енергийния комплекс „Марица-изток“ е застрашено. Общински съвет Стара Загора:

* намира, че нашата държава не може да си позволи българската енергетика да се лиши без всякаква логика и под немотивиран външен натиск от около 45% от цялото производство на електроенергия в България. Това ще се отрази на енергийната независимост и на националната сигурност на страната ни;

* категорично изразява позиция, че без въглищната енергетика в дългосрочен план няма как да очакваме гарантиране на енергийната и националната сигурност на страната;

* предупреждава, че съществува огромен риск от социална криза в национален мащаб, защото без работа и препитание ще останат хиляди миньори и енергетици.

Изхождайки от тези факти, и:

* основавайки се на това, че България има суверенно право да вземе всички мерки за гарантиране на енергийната си сигурност и независимост;
* осъзнавайки, че националните ни интереси стоят над партийните,

НИЕ, общинските съветници при Общински съвет Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 31/01/2020 г. (публ. в ДВ, бр.11) относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме:

* правителството на Република България по никакъв начин да не допуска прекратяване функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица-изток“ до изчерпването на енергийния ресурс (въглищата), и да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната ни;

* българското правителство да ангажира целия научен потенциал на Република България за намиране на решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива на приемлива цена, които да намалят вредните емисии;

* да бъде наложен мораториум върху търговията с емисии до преодоляване на енергийната криза;

* да се създаде експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии, свързани с улавянето, съхранението или преработката на въглероден диоксид;

* смятаме, че българската енергетика трябва да се ориентира в опазване на климата чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което настояваме в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна програма, с хоризонт поне до 2050 г., за изграждането на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион. Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици.

IMG_4614
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн