За създаване на вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация настоява Коалицията “За зелен рестарт”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

6438565689София, 11 октомври – В България липсва координация и системен подход за ограничаване на ефекта от климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие, което създава редица сериозни предизвикателства пред страната, включително неподготвеността ни за засилващите се прояви на климатичната криза. Затова е необходимо да бъде създадена специализирана управленска структура за координиране на зелената трансформация – Вицепремиер по климатичния преход. Това се посочва в Отворено писмо на коалицията от граждански организации “За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика“. Писмото е изпратено до основните държавни институции, политическите партии и кандидатите за Президент на Република България.

Новата управленска структура е необходима, за да извърши страната ни успешен климатичен преход, да трансформираме икономиката ни, която е най-въглеродно интензивната в Европейския съюз, както и да имаме ефективен принос в световните и европейски процеси за ограничаване на последиците от климатичната криза.

От Коалицията предлагат ключови функции на Вицепремиера по климатичния преход и зелената трансформация.Той трябва да гарантира пълноценното изпълнение на задълженията ни по Плана за възстановяване и по Европейския зелен пакт (Зелената сделка), както и да осигури пълноценното използване на предвидените за България финансови ресурси.

Вицепремиерът трябва да координира политиките и действията на ключови министерства и ведомства, свързани с климатичната криза и зелената трансформация на българската икономика. Той трябва да отговаря за реформирането и координирането на въглеродно интензивните отрасли, включително създаването на ясен план и холистична стратегия за съответните райони по справедлив за гражданите, околната среда и бизнеса начин.

В пълномощията на Заместник министър-председател по климатичния преход и зелената трансформация трябва да влиза извършването на административна реформа за изграждането на вътрешен капацитет в държавните структури, осигуряваща ефективна подготовката на България за реакция и адаптация към засилващите се последици от климатичните промени.

“Ограничаване на ефектите от климатичните промени изисква без отлагане ясна координирана национална програма, съпосочна с целите на Европа и света. В България трябва да обърнем перспективата и да погледнем отвъд рисковете от затваряне на въглищните централи и да разпознаем и реализираме възможностите, свързани със зеления преход. Добре управляван, той осигурява мощен импулс на  иновативната, зелена и кръгова икономика, за реформиране на енергийната ни система и развитие на възобновяемата енергия, за опазване на природните екосистеми и биологичното разнообразие, както и за ефективна подготовка на хората за живот с уважение към природата в дигитално свързан свят. Само с координирано програмно управление на най-високо ниво на зелената трансформация и климатичния преход на България, можем да постигнем бърз подем по стандартите на света. Затова предлагаме в следващия кабинет да има Вицепремиер с тези функции,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция “За зелен рестарт”.

Пълен текст на писмото можете да намерите тук.

За Коалиция “За зелен рестарт”
Коалиция “За зелен рестарт” е създадена по инициатива на MOVE.BG през юни 2020 година. Тя е безпрецедентна по своя характер, защото обединява за първи път организации от иновативната екосистема и природозащитни организации. “За зелен рестарт” включва MOVE.BGWWF България“Грийнпийс”-България, “Институт Кръгова Икономика” и техните мрежи от учени, екозащитници, иновативни бизнеси, неправителствени организации и хиляди граждани, подкрепящи работата на четирите организации. Коалицията работи по редица инициативи в подкрепа на зеленото възстановяване и дългосрочното устойчиво развитие на България, включително подобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост .

Повече информация тук.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн