Днес отбелязваме Петъка на FSC – празника на опазената гора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

Честит ден на отговорното потребление на продукти от дървесина
*
53623768Гората е навсякъде около нас. Не само в планината и в парка, но и в хартията, която ползваме, в книгата, която четем, в опаковките на продуктите, които купуваме всеки ден, както и в мебелите, обзавеждащи дома ни. Всичко това идва от гората.

За съжаление обаче, горите по света са в опасност…

Всяка година в глобален мащаб губим милиони хектари горски площи, а с тях и дома на хиляди застрашени и редки диви животни, излагайки на риск и местни общности, зависещи от гората за храна, подслон и поминък. Обезлесяването се дължи на ред причини – разчистване пространство за селско стопанство, изпълнение на инфраструктурни проекти, преексплоатация и неустойчив добив на дървен материал и т.н. Все по-голяма роля играе и търсенето на горски продукти като хартия, целулоза и дърво.

„Спирането на обезлесяването изисква комбинация от граждански действия и политики, включително пазарни механизми. Тук ние като потребители можем да играем важна роля. С избора си на продукти можем да трансформираме пазара на горски продукти, създавайки търсене на отговорни източници на такива от дървесина. Това ще гарантира, че горите, от които се набавят суровините, се управляват при спазване на най-високите екологични, социални и икономически стандарти“коментира Нели Дончева, главен експерт „Гори“ във WWF.

Един от стожерите на този процес е сертификатът FSC.

Всяка година от 2008-ма насам редица държави по света честват последния петък на септември като Петъкът на FSC. Идеята е да се насочи общественото внимание към огромното значение на устойчиво стопанисваните гори – устойчиво в социален, екологичен и икономически план, като тези три основни принципа са в постоянен баланс.

„Обикновено свързваме гората с дървесината, която добиваме от нея. Но тя всъщност е много повече от това. Тя ни осигурява достъп до чист въздух, предпазва ни от наводнения и е дом на разнообразни животински и растителни видове. Да не забравяме, че за мнозина гората е любимо място за почивка. А много хора, например в тропиците, зависят от нея дори за прехраната си“, обяснява Нели Дончева.

Устойчивото стопанисване на горите по системата за горска сертификация FSC позволява да се опазят екологичните функции и биоразнообразието в тях, да се регулират обществените отношения между работодатели, служители, местни общности и други заинтересовани страни и не на последно място – да се влияе върху пазара на дървесина с ежедневните избори, които всеки от нас прави в магазина.  Когато купуваме продукти с етикета на FSC, насърчаваме доброто и отговорно управление на горите.

Какво е FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) е неправителствена организация, подкрепяна от екологични сдружения, профсъюзи, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрия и др. Добиващо все по-голяма популярност в световен мащаб, логото на FSC отваря нови възможности за компаниите, като добър имидж, достъп до различни пазари и по-високи изкупни цени. Към момента в световен мащаб по FSC са сертифицирани 228 милиона хектара горски площи, а изискванията на стандарта спазват близо 49 000 компании.

#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн