Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора от 30.08. до 03.09.2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

_Miene na ulici 400Понеделник, 30.08.2021 г.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“
2 ул. „Петко Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“

Вторник, 31.08.2021 г.
1 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“

Сряда, 01.09.2021 г.
1 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
10 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
12 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
13 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“

Четвъртък, 02.09.2021 г.
1 бул. „Славянски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Никола Петков“
2 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до СБА

Петък, 03.09.2021 г.
1 ул. „Хан Аспарух““ от ул. „Иван Вазов“ до Околовръстен път
#gerb

lice

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн