Кметове, арендатори и представители на кооперации бяха инструктирани в РПУ-тата за недопускане на пожари

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

OganВъв връзка с усложнената пожарна обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи, във всички Районни полицейски управления на територията на област Стара Загора бяха проведени работни срещи с кметовете на населени места, представители на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопанска техника, обработващи селскостопански земи. Целта на разговорите бе да се засили бдителността им по отношение на пожарната безопасност.

На работните срещи бе припомнено, че основните причини за възникване на горски пожари са небрежната, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления. Най-честите причини са:

- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове, попаднали в узрели жита, сухи растения и слама, те лесно могат да се запалят;
- Небрежно боравене с огън от работници, пастири и туристи;
- Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората и земеделските площи;
- Детска игра с огън;
- Самозапалване на вещества и материали;
- Природни явления /мълнии/. Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
- Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;
- Умисъл.

Акцентирано бе че, за да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

* Не е допустимо изхвърлянето на незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

* Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – (предварително) от гума или (на място) от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

* Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

* Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

* Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места.
#svz

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн