Широката обществена подкрепа – важно условие за разработване на успешен план за интегрирано развитие на общините за програмен период 2021-2027 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

OIC - Stara Zagora 220На проведената днес, 17 август 2021 г., работна среща с представители на медиите, Областният информационен център в Стара Загора представи новата философия при разработването на плановете за интегрирано развитие на общините /ПИРО/ за програмен период 2021-2027 г.

Актуалната информация за напредъка по разработване  на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора бе презентирана от  г-н Георги Симеонов, директор на дирекция „Инвестиции и европейски програми“ на Община Стара Загора.

Основен акцент в подготовката и реализацията на мерките и дейностите, които се залагат в стратегическите документи за следващия програмен период, е широката обществена подкрепа, която е важно условие за разработването на успешен план за интегрирано развитие на всяка община. Задължителен елемент в подготовката на плановете са анкетните карти, чрез които граждани и организации могат да се включат с идеи и предложения още на етап разработване.

Анкетната карта за проучване на нагласите, очакванията и намеренията на всички граждани и заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на община Стара Загора, във връзка с разработването на ПИРО 2021-2027 г., е публикувана на официалния сайт на Община Стара Загора на адрес  https://www.starazagora.bg/.

Към настоящия момент планове за интегрирано развитие са разработили и са приети с решения на общинските си съвети общините Раднево, Чирпан, Павел Баня, Гурково, Мъглиж и Опан. Документите са обществено достъпни на интернет страниците им. В общините Казанлък, Николаево, Братя Даскалови и Гълъбово предстои приоритетите да се разгледат на заседание на съответния общински съвет през месец септември.

Допълнителна информация:

ПИРО – План за интегрирано развитие на община

Сайт на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/

Линк към анкетата: http://estatsurvey.com/index.php/928342?lang=bg

План за възстановяване и устойчивост: https://www.nextgeneration.bg/14

Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg

Фонд за справедлив преход: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/214/just-transition-fund-jtf-

Цел 5 „Европа по-близо до огражданите…“ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_3059

#gerb

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн