Международна конференция в Казанлък обсъжда бъдещето на Дома-паметник на Бузлуджа

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

7 (4)10 (11)В рамките на два дни учени от цял свят ще обменят в Казанлък идеи за бъдещето на впечатляващия за модернизма на 20 век Дом-паметник на връх Бузлуджа. Организатори са Международният съвет за паметниците на културата и забележителните места в България и Германия ИКОМОС, Фондация „Проект Бузлуджа“ в партньорство с академични и професионални организации в сферата на културното наследсво, както и над 30 международни експерти от осем страни.

В навечерието на конференцията Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности предостави на Дома-паметник статут на недвижима културна ценност. “За нас това е знак, че монументът ще получи справедливост след години вандалстване и забрава“ – заяви в приветствието си кметът на Казанлък Галина Стоянова. “Каузата ни не е нито политическа, нито идеологическа. Тя е шанс за развитие на туризма в региона, който трябва да използваме” – добави тя и връчи на арх. Дора Иванова благодарствен знак на Кмета на Община Казанлък за нейните заслуги в популяризиране и опазване на монумента.

Според класацията на водещата организация за опазване на културното наследство на Стария континент “Европа ностра” и Инситута на Европейската инвестиционна банка ……

Казанлък е четвъртата българска община, която преди две години стана партньор на Градски дневен ред на Европейския съюз и единствената българска община, представена в сферата на културното наследство. Градският форум (Urban agenda) е основен инструмент на Европейския съюз за бъдещо развитие на европейските градове като главен двигател на растежа във всички сфери на живота. От 2020 г. Градският форум посочи фокус за работа „дисонантното наследство“ – неразбраното културно-историческо наследство, пример за каквото е монументът Бузлуджа. Специалистите определят тази нова категория като важна за случаи на културно наследство, които попадат не в зоната на безпроблемното наследяване, а в зоната на обществените несъгласия, конфликти, противопоставяния и дискусии.

В края на конференцията (23-25 юли) ще бъде организиран първият благотворителен фестивал в подкрепа на опазването на мозайките в паметника – OPEN BUZLUDZHA FEST.

38
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн