Доклад на WWF прогнозира новите работни места у нас в контекста на справедливия преход

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

Секторите „Възобновяема енергия“, „Биоземеделие и биохрани“, „Биопластика“, IT и „Ресурсна ефективност“ ще имат нужда от кадри

В допълнение се извършва и сравнителен анализ и прогноза за региона на Стара Загора като основен въгледобивен регион на лигнитни въглища и главна локация на топлоелектрически централи в България

unnamed (13)Коренна промяна в отношението към местните екологични и икономически дадености е най-важното условие за успешното изпълнение на справедлив преход от въглищна зависимост към въглероднонеутрално бъдеще. Това показват изводите от доклада на природозащитната организация WWF, озаглавен „Новите работни места у нас: преход от въглища към модерна икономика“, публикуван днес. Според анализа, регионите, базиращи икономиките си на изкопаемите горива, биха могли да се развият в положителна посока спрямо променящата се среда единствено ако започнат да използват по нов начин наличните ресурси като хора, земя, имоти, гори, води и енергиен потенциал.

Докладът разкрива, че традиционно въгледобивните общини Перник и Бобов дол се намират в повратен момент от своето икономическо и социално развитие. Постепенното отпадане на индустриалния добив на въглища и производството на електроенергия от тях, предшестващи фактическото им спиране, изправя региона пред важни решения. В същото време преходът към алтернативни икономически дейности в Стара Загора се очаква да засегне значителен брой хора, както и главните електроенергийни мощности на България – две сериозни предизвикателства, които изискват изпреварващи мерки.

Прогнозите сочат, че преструктурирането на мощностите за производство на енергия от въглища в тези региони ще предизвика освобождаване на заети лица от съответните предприятия. Освен тях ще бъдат засегнати и всички доставчици на услуги по веригата. Не на последно място ще бъдат повлияни негативно и приходните постъпления в регионите, а също и социално- и здравноосигурителните системи. Това ще насочи към пазара на труда както работници със средно образование, които често не са в състояние да си намерят достатъчно платена работа или да стартират собствен бизнес, така и висококвалифицирани инженерни специалисти, които ще попаднат в групата с най-висок риск за емиграция.

„Реализирането на справедлив преход към чиста, кръгова и въглероднонеутрална икономика в контекста на Зелената сделка е подходящо противодействие на наближаващите негативни процеси. Това изисква инвестиции в образование, квалификация и преквалификация, които ще донесат първите ползи след минимум три години“, коментира Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и енергетика“ във WWF. „Също така трябва да се наблегне на развитието на ключови компетенции и предприемачество в сектори като „възобновяема енергия“, „биоземеделие и биохрани“, „биопластика“, IT и „ресурсна ефективност“. Всички тези икономически процеси трябва да се планират днес преди затварянето на мините, за да имаме успешна икономическа трансформация във въгледобивните региони.

Според доклада на WWF, очакваният брой нови работни места в микропредприятия се оценява на около 150 за община Бобов дол, 700 за Перник и над 2000 за Стара Загора, които могат да бъдат създадени и чрез индивидуални старт-ъпи. Всички останали работници трябва да се преразпределят към вече съществуващи компании или новосъздадени малки и средни предприятия. В същото време анализът сочи, че секторите „добив на енергийни продукти“ и „производство на електроенергия“ на територията на Перник, Бобов дол и Стара Загора към момента осигуряват около 15 000 работни места.

„Въз основа на тези данни и икономическите приоритети на общините трябва да се разработят регионални планове за справедлив преход. Те трябва да се фокусират върху обучения, осигуряващи търсени на пазара на труда знания и умения, свързани с използването на ресурсите в контекста на опазването на околната среда и климата. Освен това те трябва да осигуряват и специфични знания и умения, необходими за успешното включване в трансформирани или нововъзникнали работни места“допълва Стефанов.

—————–
Проучването е дело на експертен екип, ръководен от доц. д-р Косьо Стойчев, преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ръководител катедра „Икономическа и социална география. Регионално развитие и политика, Локализационен анализ“. Пълния текст можете да прочетете тук.

Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

#

gerb

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн