Започва прием на документи за финансово подпомагане на двойки за асистирана репродукция в Стара Загора за 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

BebetaНа 5 юли от 9.00 часа в зала 216 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. Входирането в администрацията на нужната документация може да се прави всеки работен ден от 9.00 часа до 12.30 часа, а крайният срок е 3 септември, 12.30 часа.

Двойките с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет. Съгласно Правилника – един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата;

г/ кандидатите да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;

д/ да са с непрекъснати здравно – осигурителни права;

е/ да не са поставени под запрещение;

ж/ да не са криминално проявени лица;

з/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Желаещите да кандидатстват представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

* Заявление по образец (Приложение 1);
* Лични карти /за справка/;
* Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство (Приложение 2);
* Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3);
* Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
* Свидетелства за съдимост;
* Удостоверения от ТД на НАП:(за наличието или липса на задължения към Държавата; за непрекъснати здравноосигурителни права; );
* Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;
* Медицинска документация (Приложение 5).

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция “Обявления на Общински съвет”.

#svz

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн